Terug naar contactformulier Bedrijf: The Knowledge Geplaatst op: woensdag 18 februari 2016 Functieomschrijving Voor de regio Noord-Brabant zoeken wij gemotiveerde logistiek medewerkers om ons team uit te breiden. Je werkt in magazijnen, loodsen of distributiecentra van logistiek dienstverleners of productiebedrijven. Je draagt bij aan het goede verloop van de goederenstroom, van inname tot verwerking en […]
AI17 In de arbowet, artikel 8, staat de voorlichting en de onderricht in zijn algemeenheid omschreven. In het Arbobesluit wordt in meerdere artikelen over werknemers die een ‘specifieke deskundigheid bezitten gesproken’. In artikel 7.6 wordt gesproken over deskundigheid van werknemers, in artikel 7.17c over gebruik van mobiele arbeidsmiddelen, in artikel 7.18 over hijs- en hefwerktuigen […]
AI14 Gebruikers dan wel bestuurders van gemotoriseerde transportmiddelen moeten gezien de potentiële gevaren minimaal 16 jaar zijn. Ook jeugdigen van 16 of 17 jaar mogen dus bijvoorbeeld een heftruck besturen, mits zij voldoende zijn geïnstrueerd en onder deskundigtoezicht staan. Verder moet elke gebruiker met de bediening van het transportmiddel en de aard van de werkzaamheden […]