Bedrijfshulpverlening (BHV)

Knowledge of NIBHV-Certificering

Informatie Bedrijfshulpverlening (BHV)

Het doel van de training Bedrijfshulpverlening (BHV) is het opleiden van de deelnemer tot een BHV’er, door het aanbieden van de benodigde theoretische en praktische kennis. De training voor het NIBVH-Certificaat wordt afgesloten met een theoretisch examen afgenomen door een gecertificeerd examinator. Zowel bij het behalen van een Knowledge Certificaat als NIBHV-Certificaat wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving.

Direct contact

Doelgroep Bedrijfshulpverlening (BHV)

Deze training is bedoeld voor iedereen die bij calamiteiten adequaat moet kunnen optreden en handelen. Er zijn 2 verschillende trainingen:

 • 1-daagse Hercertificering is geschikt voor personen die eerder een certificaat hebben behaald.
 • 2-daagse Basistraining is geschikt voor personen die nog nooit eerder een BHV-training hebben gevolgd of het certificaat langer dan 3 maanden verlopen is.

Is de deelnemer aan deze instructie een beroepschauffeur? Dan is het mogelijk om deze instructie mee te laten tellen voor 7 nascholingsuren code 95.

Ingangseisen Bedrijfshulpverlening (BHV)

De kandidaat dient ten minste 16 jaar oud te zijn.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de theoretische en praktische instructie zijn:

 • Alarmeren van BHV en algemene hulpverleningsregels
 • Eerste Hulp zowel spoedeisend als niet spoedeisend
 • Reanimatie en AED
 • Brand en gevaren bij brand
 • De taak van een BHV’er bij een brand en een ontruiming
 • Voorbereiding van een ontruiming

Resultaat Bedrijfshulpverlening (BHV)

Wanneer de deelnemer voldoende beoordeeld wordt of de examens met voldoende resultaat heeft afgelegd, kan de deelnemer:

 • In geval van nood werknemers en klanten alarmeren en evacueren
 • Eerste hulp verlenen bij ongevallen
 • Omgaan met kleine blusmiddelen om een beginnende brand eventueel zelf te blussen

Bij voldoende beoordeling door de instructeur behaalt de deelnemer een Knowledge Certificaat voor BHV. Bij voldoende examenresultaat behaalt de deelnemer een NIBHV-Certificaat. Zowel een Knowledge Certificaat als een NIBHV-certificaat zijn 1 jaar geldig.

Direct contact Terug naar opleidingengids

MENU