Bedrijfsproces incidenten en ongevallen

Informatie Bedrijfsproces incidenten en ongevallen

Om de veiligheid in het magazijn te bevorderen, hebben organisaties al veel technische preventiemaatregelen ingezet en organisatorische verbeteringen doorgevoerd. Ondanks al deze maatregelen blijft een ongeluk in een klein hoekje zitten. Incidenten en ongevallen kunnen een nadelige of schadelijke invloed hebben op:

  • De gezondheid en veiligheid van mensen
  • Arbeidsmiddelen
  • Producten en diensten
  • Het milieu of de omgeving
  • Het imago van uw organisatie ten gevolge van negatieve publiciteit

Tijdens deze sessie staan incidenten en ongevallen centraal binnen uw organisatie met als doel een systeem te implementeren binnen het bedrijfsproces om deze in de toekomst te voorkomen.

Direct contact

Doelgroep Bedrijfsproces incidenten en ongevallen

Organisaties die incidenten en ongevallen centraal willen stellen, om deze in toekomst te voorkomen.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn:

  • Incidenten- en ongevallenanalyse met verbetertraject
  • Incidenten en ongevallen meldingssysteem inclusief toelichting aan de betrokken medewerkers
  • Het belang van het melden van incidenten en ongevallen
  • Het doorvoeren van beloningsgedrag bij meldingen
  • Toetsing van de implementatie aan de reeds bestaande RI&E

Resultaat Bedrijfsproces incidenten en ongevallen

Bewustwording van het belang om incidenten en ongevallen te voorkomen. Daarnaast is na afloop van dit traject een systeem geïmplementeerd voor de melding hiervan.

Direct contact Terug naar opleidingengids

MENU