Begeleiden van Lasten (BVL)

SOG-VCA Certificering

Informatie Begeleiden van Lasten (BVL)

Het doel van deze meerdaagse training is het Begeleiden van Lasten (BVL) in risicovolle omgevingen, zoals een petrochemische of industriële omgeving, door het aanbieden van de benodigde theoretische en praktische kennis. Bij deze training wordt er aandacht besteed aan het Begeleiden van Lasten met behulp van een kraan met machinist. De training wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen afgenomen door een gecertificeerd examinator. Na het behalen van een SOG-VCA Certificaat wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving.

Direct contact

Doelgroep Begeleiden van Lasten (BVL)

Deze training is bedoeld voor personen die op een petrochemisch of industrieel bedrijfsterrein regelmatig of incidenteel lasten begeleiden.

Ingangseisen Begeleiden van Lasten (BVL)

De kandidaat dient ten minste 18 jaar oud te zijn. Verder dient de deelnemer in bezit te zijn van een:

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Geldig B-VCA, VOL-VCA of VIL-VCU diploma

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de praktische instructie zijn:

 • Uitvoeren van een Laatste Minuut Risico Analyse
 • Het selecteren van materialen en middelen
 • Het veiligstellen van de transportweg
 • Communiceren met de kraanmachinist of collega’s
 • Het aanslaan van grote, zware lasten
 • Het begeleiden van een last uit het zicht van de kraanmachinist

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de theoretische instructie zijn:

 • Arbowet en Veiligheid
 • Vakjargon
 • Hijsbanden
 • Staalkabels
 • Kettingen en kettingwerk
 • Speciaal hijsgereedschap
 • Takels
 • Algemene eisen aan hijs- en hefmiddelen

Resultaat Begeleiden van Lasten (BVL)

Na het met voldoende resultaat afleggen van de examens heeft de deelnemer:

 • Kennis en begrip van diverse basisbegrippen omtrent het verplaatsen of begeleiden van lasten
 • Kennis van de wet- en regelgeving omtrent het verplaatsen of begeleiden van lasten
 • Kennis en begrip van veiligheidsvoorschriften en kan deze toepassen
 • Kennis van de vaktechnische begrippen en kan deze toepassen
 • Kennis van positie en begeleiding van de last

Bij voldoende examenresultaat behaalt de deelnemer een SOG-VCA Certificaat voor BVL, welke 5 jaar geldig is.

Direct contact Terug naar opleidingengids

MENU