Brainstormsessie Bewustwording Veiligheid

Informatie Brainstormsessie Bewustwording Veiligheid

Tijdens de Brainstormsessie Bewustwording Veiligheid staat bewustwording van het eigen veilig handelen in de dagelijks werkomgeving centraal. Samen met de deelnemers wordt er gewerkt aan een veilige werkomgeving waarin het gedrag en houding van de deelnemers, ten aanzien van veiligheid, centraal staat.

Direct contact

Doelgroep Brainstormsessie Bewustwording Veiligheid

Deze sessie is bedoeld voor personen die werkzaam zijn in een logistieke of productie omgeving.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn:

  • Objectieve veiligheid op de werkvloer
  • Gevoel van veiligheid op de werkvloer
  • Mentaliteit en gedrag in de werkomgeving
  • De aanwezigheid en naleving van veiligheidsprocedures
  • Het gebruik van de aanwezige veiligheidsvoorzieningen
  • Het maken van gezamenlijke afspraken

Resultaat Brainstormsessie

Na afloop van de training zijn de deelnemers zich bewust van veilig handelen in een veilige werkomgeving. Na afloop van de sessie ontvangt u hiervan een verslag.

Om structureel grip te houden op de macht der gewoonte is herhaling essentieel. Daarom adviseert The Knowledge 1 of meerdere opvolgende workshops:

  • Gezamenlijke evaluatie
  • Opvolging acties

Direct contact Terug naar opleidingengids

MENU