Gebruikersinstructie Hijsen met een Grondverzetmachine

Verklaring van Deelname

Informatie Gebruikersinstructie Hijsen met een Grondverzetmachine

Een praktijkgerichte gebruikersinstructie Hijsen met een Grondverzetmachine, ondersteund door de benodigde theoretische kennis. Tijdens deze instructie zal de deelnemer praktische beoordeeld worden door de instructeur. Daarnaast is er ruime aandacht tijdens zowel de theoretische als praktische instructie voor bewustwording en preventie van risico’s omtrent het hijsen met een Grondverzetmachine. Na het behalen van een Verklaring van Deelname wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving.

Direct contact

Doelgroep Gebruikersinstructie Hijsen met een Grondverzetmachine

Deze training is bedoeld voor personen die regelmatig of incidenteel hijsen met een Grondverzetmachine. Er zijn 2 verschillende trainingen:

 • 1-daagse Hercertificering is geschikt voor personen die eerder een certificaat hebben behaald.
 • 2-daagse Basistraining is geschikt voor personen die geen of weinig ervaring hebben met het hijsen met een Grondverzetmachine.

Ingangseisen Gebruikersinstructie Hijsen met een Grondverzetmachine

De minimumleeftijd om een Grondverzetmachine zelfstandig te besturen is 18 jaar. Het behalen van een Verklaring van Deelname is mogelijk vanaf 16 jaar. Medewerkers tot 18 jaar mogen onder toezicht een Grondverzetmachine besturen.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de praktische instructie zijn:

 • Inspectie van de hijsgereedschappen
 • Het selecteren van materialen en middelen
 • Het veiligstellen van de transportweg
 • Communiceren met collega’s
 • Het aanslaan, plaatsen en verplaatsen van een last met hijsgereedschap

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de theoretische instructie zijn:

 • Arbowet en Veiligheid
 • Vakjargon
 • Hijsbanden
 • Staalkabels
 • Kettingen en kettingwerk
 • Speciaal hijsgereedschap
 • Takels
 • Algemene eisen aan hijs- en hefmiddelen

Resultaat Gebruikersinstructie Hijsen met een Grondverzetmachine

Wanneer de deelnemer voldoende beoordeeld wordt, heeft de deelnemer:

 • Kennis en begrip van diverse basisbegrippen omtrent het werken met een Grondverzetmachine
 • Kennis van de wet- en regelgeving omtrent het werken met een Grondverzetmachine
 • Kennis en begrip van veiligheidsvoorschriften en kan deze toepassen
 • Kennis van de vaktechnische begrippen en kan deze toepassen
 • Kennis van positie en begeleiding van de last

Bij voldoende beoordeling door de instructeur behaalt de deelnemer een Verklaring van Deelname om te hijsen met een Grondverzetmachine, welke 5 jaar geldig is.

Direct contact Terug naar opleidingengids

MENU