Gebruikersinstructie Hoogbouwtruck (Smalle Gangen Truck)

Verklaring van Deelname

Informatie Gebruikersinstructie Hoogbouwtruck (Smalle Gangen Truck)

Een 1-daagse praktijkgerichte gebruikersinstructie Hoogbouwtruck (Smalle Gangen Truck), ondersteund door de benodigde theoretische kennis. Tijdens deze instructie zal de deelnemer praktisch beoordeeld worden door de instructeur. Daarnaast is er ruime aandacht tijdens zowel de theoretische als praktische instructie voor bewustwording en preventie van risico’s omtrent het werken met een Hoogbouwtruck. Na het behalen van een Verklaring van Deelname wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de
Arbowetgeving.

Direct contact

Doelgroep Gebruikersinstructie Hoogbouwtruck (Smalle Gangen Truck)

Deze training is bedoeld voor personen die regelmatig of incidenteel gebruik maken van een
Hoogbouwtruck.

Ingangseisen Gebruikersinstructie Hoogbouwtruck (Smalle Gangen Truck)

De minimumleeftijd om een Hoogbouwtruck zelfstandig te besturen is 18 jaar. Het behalen van een
Verklaring van Deelname is mogelijk vanaf 16 jaar. Medewerkers tot 18 jaar mogen onder toezicht een Hoogbouwtruck besturen.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de praktische
instructie zijn:

 • Visuele inspectie en controle van de Hoogbouwtruck
 • Het vaardig besturen van een Hoogbouwtruck
 • Parkeren van de Hoogbouwtruck
 • Belasten van de Hoogbouwtruck
 • Veiligheidsvoorschriften omtrent het werken met een Hoogbouwtruck

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de theoretische
instructie zijn:

 • Wet- en regelgeving
 • Bediening en technische begrippen
 • Veiligheid van de machine
 • Veiligheidsvoorschriften algemeen
 • Controle en onderhoud

Resultaat Gebruikersinstructie Hoogbouwtruck (Smalle Gangen Truck)

Wanneer de deelnemer voldoende beoordeeld wordt, heeft de deelnemer:

 • Voertuigbeheersing en beheerst de bediening van een Hoogbouwtruck
 • Kennis en begrip van lastbehandeling
 • Kennis van en inzicht in veilig werken en veilig rijgedrag

Bij voldoende beoordeling door de instructeur behaalt de deelnemer een Verklaring van Deelname voor de Hoogbouwtruck, welke 5 jaar geldig is.

Direct contact Terug naar opleidingengids

MENU