Gebruikersinstructie Meeneemheftruck

Verklaring van Deelname gebruikersinstructie Meeneemheftruck

Informatie gebruikersinstructie Meeneemheftruck

Een 1-daagse praktijkgerichte gebruikersinstructie Meeneemheftruck, ondersteund door de benodigde theoretische kennis. Tijdens deze instructie zal de deelnemer praktisch beoordeeld worden door de instructeur. Daarnaast is er ruime aandacht tijdens zowel de theoretische als praktische instructie voor bewustwording en preventie van risico’s omtrent het werken met een Meeneemheftruck. Na het behalen van een Verklaring van Deelname wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving.

Direct contact

Doelgroep gebruikersinstructie Meeneemheftruck

Deze training is bedoeld voor personen die regelmatig of incidenteel gebruik maken van een
Meeneemheftruck.

Is de deelnemer aan deze training een beroepschauffeur? Dan is het mogelijk om deze training mee te laten tellen voor 7 nascholingsuren code 95.

Ingangseisen gebruikersinstructie Meeneemheftruck

De minimumleeftijd om een Meeneemheftruck zelfstandig te besturen is 18 jaar. Het behalen van een Verklaring van Deelname is mogelijk vanaf 16 jaar. Medewerkers tot 18 jaar mogen onder toezicht een Meeneemheftruck besturen.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de praktische instructie zijn:

 • Visuele inspectie en controle van de Meeneemheftruck
 • Het vaardig besturen van een Meeneemheftruck
 • Het stapelen van diverse lasten
 • Parkeren van de Meeneemheftruck
 • Belasten van de Meeneemheftruck
 • Verkeersvoorschriften omtrent het werken met een Meeneemheftruck
 • Het aan- en loskoppelen van de meeneemheftruck aan de vrachtwagen

Verklaring van Deelname gebruikersinstructie Meeneemheftruck

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de theoretische
instructie zijn:

 • Wet- en regelgeving
 • Bediening en technische begrippen
 • Veiligheid van de machine
 • Veiligheidsvoorschriften algemeen
 • Controle en onderhoud
 • Milieu en gevaarlijke stoffen

Resultaat gebruikersinstructie Meeneemheftruck

Wanneer de deelnemer voldoende beoordeeld wordt, heeft de deelnemer:

 • Voertuigbeheersing en beheerst de bediening van een Meeneemheftruck
 • Kennis en begrip van lastbehandeling
 • Kennis van en inzicht in veilig werken en veilig rijgedrag

Bij voldoende beoordeling door de instructeur behaalt de deelnemer een Verklaring van Deelname voor de Meeneemheftruck, welke 5 jaar geldig is.

Direct contact Terug naar opleidingengids

MENU