Gebruikersinstructie Verticale Orderpicktruck

Verklaring van Deelname

Informatie Gebruikersinstructie Verticale Orderpicktruck

Een 1-daagse praktijkgerichte gebruikersinstructie Verticale Orderpicktruck, ondersteund door de benodigde theoretische kennis. Tijdens deze instructie zal de deelnemer praktisch beoordeeld worden door de instructeur. Daarnaast is er ruime aandacht tijdens zowel de theoretische als praktische instructie voor bewustwording en preventie van risico’s omtrent het werken met een Verticale Orderpicktruck. Na het behalen van een Verklaring van Deelname wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving.

Direct contact

Doelgroep Gebruikersinstructie Verticale Orderpicktruck

Deze training is bedoeld voor personen die regelmatig of incidenteel gebruik maken van een Verticale Orderpicktruck.

Ingangseisen Gebruikersinstructie Verticale Orderpicktruck

De minimumleeftijd om een Verticale Orderpicktruck zelfstandig te besturen is 18 jaar. Het behalen van een Verklaring van Deelname is mogelijk vanaf 16 jaar. Medewerkers tot 18 jaar mogen onder toezicht een Verticale Orderpicktruck besturen.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de praktische
instructie zijn:

 • Visuele inspectie en controle van een Verticale Orderpicktruck
 • Het vaardig besturen van een Verticale Orderpicktruck
 • Parkeren van een Verticale Orderpicktruck
 • Belasten van een Verticale Orderpicktruck

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de theoretische
instructie zijn:

 • Wet- en regelgeving
 • Bediening en technische begrippen
 • Veiligheid van de machine
 • Veiligheidsvoorschriften algemeen
 • Controle en onderhoud

Resultaat Gebruikersinstructie Verticale Orderpicktruck

Wanneer de deelnemer voldoende beoordeeld wordt, heeft de deelnemer:

 • Voertuigbeheersing en beheerst de bediening van een Verticale Orderpicktruck
 • Kennis en begrip van lastbehandeling
 • Kennis van en inzicht in veilig werken en veilig rijgedrag

Bij voldoende beoordeling door de instructeur behaalt de deelnemer een Verklaring van Deelname voor de Verticale Orderpicktruck, welke 5 jaar geldig is.

Direct contact Terug naar opleidingengids

MENU