Gebruikersinstructie Zijlader

Verklaring van Deelname

Informatie Gebruikersinstructie Zijlader

Een 1-daagse praktijkgerichte gebruiksinstructie Zijlader, ondersteund door de benodigde theoretische kennis. Tijdens deze instructie zal de deelnemer praktisch beoordeeld worden door de
instructeur. Daarnaast is er ruime aandacht tijdens zowel de theoretische als praktische instructie voor bewustwording en preventie van risico’s omtrent het werken met een Zijlader. Na het behalen van een Verklaring van Deelname wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving.

Direct contact

Doelgroep Informatie Gebruikersinstructie Zijlader

Deze training is bedoeld voor personen die regelmatig of incidenteel gebruik maken van een Zijlader.

Ingangseisen  Informatie Gebruikersinstructie Zijlader

De minimum leeftijd om een Zijlader zelfstandig te besturen is 18 jaar. Het behalen van een Verklaring van Deelname is mogelijk vanaf 16 jaar. Medewerkers tot 18 jaar mogen onder toezicht een Zijlader besturen.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de praktische instructie zijn:

 • Visuele inspectie en controle van de Zijlader
 • Het vaardig besturen van een Zijlader
 • Het stapelen van diverse lasten
 • Parkeren van de Zijlader
 • Wet en regelgeving omtrent het werken met een Zijlader
 • Belasten van de zijlader
 • Verkeersvoorschriften omtrent het werken met een Zijlader

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de theoretische instructie zijn:

 • Wet- en regelgeving
 • Bediening en technische begrippen
 • Veiligheid van de machine
 • Veiligheidsvoorschriften algemeen
 • Controle en onderhoud
 • Pallets, opslagmiddelen en stellingen

Resultaat Informatie Gebruikersinstructie Zijlader

Wanneer de deelnemer voldoende beoordeeld wordt, heeft de deelnemer:

 • Voertuigbeheersing en beheerst de bediening van een Zijlader
 • Kennis en begrip van lastbehandeling
 • Kennis van en inzicht in veilig werken en veilig rijgedrag

Bij voldoende beoordeling door de instructeur behaalt de deelnemer een Verklaring van Deelname voor de Zijlader, welke 5 jaar geldig is.

Direct contact Terug naar opleidingengids

MENU