Gevaarlijke Stoffen/ADR

Informatie Gevaarlijke Stoffen/ADR

In de Europese overeenkomst ADR (Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route) staan de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en/of goederen op de weg beschreven. Het Gevaarlijke Stoffen/ADR bestaat onder andere uit eisen over:

  • Criteria voor gevaarsindeling gevaarlijke goederen
  • Vervoers- en opslagvoorwaarden
  • Eisen aan verpakkingen en tanks
  • Procedures voor de verzending, inclusief etikettering en documentatie

In de Nederlandse wetgeving is het ADR geïmplementeerd in de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS) en de Regeling Vervoer over Land van Gevaarlijke Stoffen (VLG). Daarnaast wordt de ADR-indeling gebruikt in de PGS-15 richtlijn. Deze richtlijn beschrijft de technische eisen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.

Direct contact

Doelgroep Gevaarlijke Stoffen/ADR

Deze training is bedoeld voor personen die beroepsmatig met gevaarlijke stoffen te maken krijgen.

Trainingen

Vanuit de wet- en regelgeving gelden er verschillende verplichtingen voor personen die werken met gevaarlijke stoffen. Om aan de verschillende verplichtingen te kunnen voldoen zijn er diverse trainingen:

  • Vervoer en opslag gevaarlijke stoffen
  • Transport gevaarlijke stoffen
  • Afvalstoffen
  • Gasmeten

Direct contact Terug naar opleidingengids

MENU