fbpx

Implementeren van zelfsturing van teams in het bedrijfsproces

Informatie Implementeren van zelfsturing van teams in het bedrijfsproces

De talentenanalyse, welke de basis vormt voor de zelfsturende teams, is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • De behoeften, denkprocessen en persoonlijkheidskenmerken van de persoon
  • De competenties en capaciteiten waarover de persoon beschikt
  • De omgeving waarin de persoon zich begeeft
  • Het gedrag dat de persoon vertoont

De individuele Talent Motivatie Analyse krijgt vervolg door teamsessies uit te voeren en op te volgen. Voor de bepaling van werkvormen in de (vervolg) teamsessies wordt voorafgaand het doel per sessie of afdeling bepaald. Aan de hand van de teamsessies wordt bepaald welke competenties nodig zijn om het team zelfsturend te laten worden.

Direct contact

Doelgroep Implementeren van zelfsturing van teams in het bedrijfsproces

Organisaties die op een positieve competentiegerichte manier aan de slag willen met teams om deze zelfsturend te laten worden.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn:

  • Diepte-interviews met management en/of directie om de richting te bepalen
  • Talent Motivatie Analyse bij alle betrokken werknemers om de talenten, drijfveren en te ontwikkelen competenties duidelijk in beeld te krijgen
  • Voorlichtingsbijeenkomst per team om draagvlak te creëren
  • Een samenvatting waarin de fase wordt benoemd waarin het afdelingsteam zich bevindt
  • Diverse werkvormen

Resultaat Implementeren van zelfsturing van teams in het bedrijfsproces

Zelfsturendheid van teams binnen het bedrijfsproces.

Direct contact Terug naar opleidingengids

Slide Ontdek het pakket van diensten voor een veilige en efficiënte bedrijfsvoering Slide Ontdek het pakket van diensten voor een veilige en efficiënte bedrijfsvoering
MENU