Integraal risicomanagement model

Informatie Integraal risicomanagement model

De noodzaak van het integraal risico-denken wordt veelal wel ingezien, maar het is lastig om een integraal risicomanagement model echt een onderdeel te laten zijn in het DNA van de organisatie. Deze training geeft praktische handvatten ondersteund door theoretische inzichten om de deelnemer op te leiden tot een risicomanager.

Direct contact

Doelgroep Integraal risicomanagement model

Deze training is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. De deelnemers aan deze trainingen spelen binnen het bedrijf een rol omtrent de beheersing van risico’s.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de praktische en theoretische instructie zijn:

  • Integraal risicomanagement en de betekenis voor de praktijk
  • Ontwikkelen van een geïntegreerd beheersraamwerk
  • Identificeren en wegen van risico’s en kansen
  • Bepalen van adequate beheersmaatregelen
  • Communiceren over risico’s en interne beheersing
  • Monitoren van en rapporteren over ‘in control’
  • Verankeren van risicomanagement in de organisatie
  • Voortdurende optimalisatie van risicomanagement

Resultaat

Een integrale benadering in de professionele advisering over risicomanagement. De deelnemer weet draagvlak te creëren en kan adviezen implementeren binnen complexe organisaties en projectomgevingen.

Direct contact Terug naar opleidingengids

MENU