Keuren stellingen

Informatie Keuren stellingen

In 2008 is de keuringsplicht van magazijnstellingen en stalenopslag systemen vastgelegd in de Europese Norm EN 15635. Deze norm geeft aan dat er een onderhoudsplicht is voor magazijn- en palletstellingen. Tevens staat beschreven dat er een veiligheidskeuring van stellingen door een onafhankelijk deskundig persoon moet plaatsvinden op 3 momenten:

  • Na installatie, verplaatsing of verbouwing van de stelling
  • Na een ernstige schade
  • Periodiek, minimaal elke 12 maanden

The Knowledge is gespecialiseerd in en gecertificeerd voor het uitvoeren van de wettelijke verplichte jaarlijkse magazijnkeuring volgens de Nederlandse en Europese norm NEN-EN 15635 en onder andere de NPR 5055.1.

Direct contact

Doel Keuren stellingen

Deze keuring is bedoeld om tijdig gebreken aan het licht te brengen, waardoor u hier direct op in kunt spelen.

Keuringsitems Keuren stellingen

  • Documenten
  • Opschriften
  • Werkplekomgeving
  • Technische staat
  • Opgeslagen goederen

Resultaat

Een concrete rapportage waarin de conditie en staat van uw stellingen staat beschreven. Wanneer uw magazijnstellingen voldoen aan de EN 15635, dan ontvangt uw een Knowledge Keuringsbewijs, welke 1 jaar geldig is. Wordt er niet voldaan aan de EN 15635, dan ontvangt u een adviesrapport waarin aangegegeven wordt welke reparaties en/of aanpassingen noodzakelijk zijn.

Direct contact Terug naar opleidingengids

MENU