Machinist Autolaadkraan (W4-04) TCVT-Hijsbewijs

Informatie Machinist Autolaadkraan (W4-04)

Het doel van deze meerdaagse training Machinist Autolaadkraan (W4-04) is het opleiden van de deelnemer tot een professioneel Autolaadkraan machinist door het aanbieden van de benodigde theoretische en praktische kennis. De training wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen afgenomen door een gecertificeerd TCVT-examinator. Na het behalen van een TCVT-Hijsbewijs wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving. Het behalen van een TCVT-Hijsbewijs is een wettelijke verplichting.

Direct contact

Doelgroep Machinist Autolaadkraan (W4-04)

Deze training is bedoeld voor machinisten die dagelijks werken met een Autolaadkraan met een bedrijfslastmoment van 10 tonmeter of meer en hiermee hijswerkzaamheden uitvoeren.

Ingangseisen Machinist Autolaadkraan (W4-04)

De minimumleeftijd om Autolaadkraan met een bedrijfslastmoment van 10 tonmeter of meer zelfstandig te besturen is 18 jaar.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de praktische instructie zijn:

 • Visuele inspectie en controle van de kraan en het voertuig
 • Controle van de documenten
 • Het maken van een eenvoudig hijsplan
 • Het selecteren en inspecteren van hijsmaterialen en middelen
 • Het opstellen en afstempelen van het voertuig
 • Diverse manieren om te hijsen en het aanslaan van lasten
 • Het inpakken en rijklaar maken van het voertuig

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de theoretische instructie zijn:

 • Wettelijke eisen
 • Kraan- en persoonsdocumenten
 • Techniek en onderhoud
 • Veiligheidsmaatregelen
 • Berekening en gewichten van diverse lasten
 • Technieken en eisen van hijsmiddelen en hijsgereedschappen

Resultaat Machinist Autolaadkraan (W4-04)

Na het met voldoende resultaat afleggen van de examens heeft de deelnemer:

 • Voertuigbeheersing en beheerst de bediening van een Autolaadkraan
 • Kennis en begrip van diverse basisbegrippen omtrent het werken met een Autolaadkraan
 • Kennis en begrip van veiligheidsvoorschriften en kan deze toepassen
 • Kennis van de vaktechnische begrippen en kan deze toepassen

Bij voldoende examenresultaat behaalt de deelnemer een TCVT Hijsbewijs voor de Autolaadkraan, welke 5 jaar geldig is. Daarna kan er een nieuw certificaat worden aangevraagd, mits aan de volgende voorwaarde wordt voldaan:

 • In een periode van 5 jaar moet de deelnemer 4 theorieblokken nascholing volgen, waarvan 2 theorieblokken in de eerste 3 jaar en 2 theorieblokken in de laatste 2 jaar.
 • In een periode van 5 jaar moet de deelnemer minimaal 2 jaar praktijkervaring hebben, waarvan minstens een half jaar praktijkervaring in de laatste 3 jaar.

Voldoet de deelnemer binnen 5 jaar niet aan bovenstaande voorwaarden, dan moet de deelnemer opnieuw theorie- en/of praktijkexamen doen.

Direct contact Terug naar opleidingengids

MENU