TCVT-Bewijs

Machinist Grondverzetmachine (W4-05)

Het doel van deze meerdaagse opleiding Machinist Grondverzetmachine (W4-05) is het opleiden van de deelnemer tot een professioneel Grondverzetmachine machinist door het aanbieden van de benodigde theoretische en praktische kennis. De opleiding wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen afgenomen door een gecertificeerd TCVT-examinator. Na het behalen van een TCVT-Bewijs wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving. Het behalen van een TCVT-Bewijs is een wettelijke verplichting.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld als je dagelijks werkt met een grondverzetmachine met een bedrijfslastmoment van 10 tonmeter of meer.

Onderwerpen tijdens de praktische instructie

 • Inspectie van de hijsgereedschappen
 • Het selecteren van materialen en middelen
 • Het veiligstellen van de transportweg
 • Communiceren met collega’s
 • Het aanslaan, plaatsen en verplaatsen van een last met hijsgereedschap

Onderwerpen tijdens de theoretische instructie

 • Arbowet en Veiligheid
 • Vakjargon
 • Hijsbanden
 • Staalkabels
 • Kettingen en kettingwerk
 • Speciaal hijsgereedschap
 • Takels
 • Algemene eisen aan hijs- en hefmiddelen

Duur

Meerdaagse.

Ingangseisen

Er geldt een minimumleeftijd van 18 jaar om een grondverzetmachine met een bedrijfslastmoment van 10 tonmeter of meer zelfstandig te besturen.

Resultaat

Aan het einde van de opleiding beheerst de deelnemer het voertuig en de bediening van een grondverzetmachine. Verder heeft de deelnemer kennis van diverse (vak- en voertuigtechnische) basisbegrippen, de wet- en regelgeving omtrent werken met een grondverzetmachine, veiligheidsvoorschriften en kennis van positie en begeleiding van de last.

Na 5 jaar kan een nieuw certificaat worden aangevraagd, als er aan de volgende voorwaarde wordt voldaan:

 • In een periode van 5 jaar moet de deelnemer 4 theorieblokken nascholing volgen, waarvan 2theorieblokken in de eerste 3 jaar en 2 theorieblokken in de laatste 2 jaar.
 • In een periode van 5 jaar moet de deelnemer minimaal 2 jaar praktijkervaring hebben, waarvan minstens een half jaar praktijkervaring in de laatste 3 jaar.

Wanneer de deelnemer binnen 5 jaar niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, dan moet de deelnemer opnieuw theorie- en /of praktijkexamen doen.