Machinist Grondverzetmachine (W4-05) TCVT-Hijsbewijs

Informatie Machinist Grondverzetmachine (W4-05)

Het doel van deze meerdaagse training Machinist Grondverzetmachine (W4-05) is het opleiden van de deelnemer tot een professioneel Grondverzetmachine machinist door het aanbieden van de benodigde theoretische en praktische kennis. De training wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen afgenomen door een gecertificeerd TCVT-examinator. Na het behalen van een TCVT-Hijsbewijs wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving. Het behalen van een TCVT-Hijsbewijs is een wettelijke verplichting.

Direct contact

Doelgroep Machinist Grondverzetmachine (W4-05)

Deze training is bedoeld voor personen die dagelijks werken met een Grondverzetmachine met een bedrijfslastmoment van 10 tonmeter of meer.

Ingangseisen Machinist Grondverzetmachine (W4-05)

De minimumleeftijd om Grondverzetmachine met een bedrijfslastmoment van 10 tonmeter of meer zelfstandig te besturen is 18 jaar.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de praktische instructie zijn:

 • Inspectie van de hijsgereedschappen
 • Het selecteren van materialen en middelen
 • Het veiligstellen van de transportweg
 • Communiceren met collega’s
 • Het aanslaan, plaatsen en verplaatsen van een last met hijsgereedschap

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de theoretische instructie zijn:

 • Arbowet en Veiligheid
 • Vakjargon
 • Hijsbanden
 • Staalkabels
 • Kettingen en kettingwerk
 • Speciaal hijsgereedschap
 • Takels
 • Algemene eisen aan hijs- en hefmiddelen

Resultaat Machinist Grondverzetmachine (W4-05)

Na het met voldoende resultaat afleggen van de examens heeft de deelnemer:

 • Voertuigbeheersing en beheerst de bediening van een Grondverzetmachine • Kennis van de wet- en regelgeving omtrent het werken met een Grondverzetmachine
 • Kennis en begrip van veiligheidsvoorschriften en kan deze toepassen
 • Kennis van de vaktechnische begrippen en kan deze toepassen
 • Kennis van positie en begeleiding van de last

Bij voldoende examenresultaat behaalt de deelnemer een TCVT-Hijsbewijs voor de Grondverzetmachine, welke 5 jaar geldig is. Bij voldoende examenresultaat behaalt de deelnemer een TCVT-Hijsbewijs voor de Grondverzetmachine, welke 5 jaar geldig is. Daarna kan er een nieuw certificaat worden aangevraagd, mits aan de volgende voorwaarde wordt voldaan:

 • In een periode van 5 jaar moet de deelnemer 4 theorieblokken nascholing volgen, waarvan 2 theorieblokken in de eerste 3 jaar en 2 theorieblokken in de laatste 2 jaar.
 • In een periode van 5 jaar moet de deelnemer minimaal 2 jaar praktijkervaring hebben, waarvan minstens een half jaar praktijkervaring in de laatste 3 jaar.

Voldoet de deelnemer binnen 5 jaar niet aan bovenstaande voorwaarden, dan moet de deelnemer opnieuw theorie- en/of praktijkexamen doen.

Direct contact Terug naar opleidingengids

MENU