Machinist Verreiker (W4-07) TCVT-Hijsbewijs

Informatie Machinist Verreiker (W4-07)

Het doel van deze meerdaagse training Machinist Verreiker (W4-07) is het opleiden van de deelnemer tot een professioneel Verreiker machinist door het aanbieden van de benodigde theoretische en praktische kennis. De training wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen afgenomen door een gecertificeerd TCVT-examinator. Na het behalen van een TCVT-Hijsbewijs wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving. Het behalen van een TCVT-Hijsbewijs is een wettelijke verplichting.

Direct contact

Doelgroep Machinist Verreiker (W4-07)

Deze training is bedoeld voor machinisten die dagelijks werken met een Verreiker met een bedrijfslastmoment van 10 tonmeter of meer en hiermee hijswerkzaamheden uitvoeren.

Ingangseisen Machinist Verreiker (W4-07)

De minimumleeftijd om Verreiker met een bedrijfslastmoment van 10 tonmeter of meer zelfstandig te besturen is 18 jaar.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de praktische instructie zijn:

 • Het selecteren van hijsmaterialen en middelen
 • Visuele inspectie en controle van het voertuig
 • Het veiligstellen van de transportweg
 • Communiceren met collega’s
 • Diverse manieren met betrekking tot hijsen en het aanslaan van lasten
 • Het maken van een eenvoudig hijsplan

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de theoretische instructie zijn:

 • Wet- en regelgeving
 • Kraan- en persoonsdocumenten
 • Techniek en onderhoud materiaal
 • Veiligheidsmaatregelen
 • Werkvoorbereiding en communicatie
 • Technieken en eisen van hijsmiddelen en hijsgereedschappen
 • Milieu
 • Berekening en gewichten van diverse lasten

Resultaat Machinist Verreiker (W4-07)

Na het met voldoende resultaat afleggen van de examens heeft de deelnemer:

 • Voertuigbeheersing en beheerst de bediening van een Verreiker
 • Kennis van de wet- en regelgeving omtrent het werken met een Verreiker
 • Kennis en begrip van diverse basisbegrippen omtrent het werken met een Verreiker
 • Kennis en begrip van veiligheidsvoorschriften en kan deze toepassen
 • Kennis van de vaktechnische begrippen en kan deze toepassen

Bij voldoende examenresultaat behaalt de deelnemer een TCVT Hijsbewijs voor de Verreiker, welke 5 jaar geldig is. Daarna kan er een nieuw certificaat worden aangevraagd, mits aan de volgende voorwaarde wordt voldaan:

 • In een periode van 5 jaar moet de deelnemer 4 theorieblokken nascholing volgen, waarvan 2 theorieblokken in de eerste 3 jaar en 2 theorieblokken in de laatste 2 jaar.
 • In een periode van 5 jaar moet de deelnemer minimaal 2 jaar praktijkervaring hebben, waarvan minstens een half jaar praktijkervaring in de laatste 3 jaar.

Voldoet de deelnemer binnen 5 jaar niet aan bovenstaande voorwaarden, dan moet de deelnemer opnieuw theorie- en/of praktijkexamen doen.

Direct contact Terug naar opleidingengids

MENU