NEN 3140

Informatie NEN 3140

In de Arbowetgeving staat beschreven dat het de taak van de werkgever is om ervoor te zorgen dat elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn en dat de werknemers op de hoogte zijn van geldende veiligheidsregels. De genoemde algemene eisen op het gebied van elektrische veiligheid zijn concreet uitgewerkt in de norm NEN 3140 ‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties, Laagspanning’ en bestaat uit 3 onderwerpen:

  • Elektrische installaties moeten veilig te gebruiken zijn en periodiek geïnspecteerd worden door een vakbekwaam persoon
  • Elektrische gereedschappen moeten veilig te gebruiken zijn en periodiek geïnspecteerd worden door een voldoend onderricht persoon
  • Personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken moet geïnstrueerd zijn omtrent de veiligheid
Direct contact

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor personen die beroepsmatig werken met of aan laagspanningsinstallaties. Er zijn 2 verschillende trainingen:

  • Vakbekwaamheid NEN 3140 is geschikt voor personen die kennis hebben van elektrotechniek op minimaal lager opleidingsniveau in de energietechniek.
  • VOP NEN 3140 is geschikt voor personen zonder elektrotechnische achtergrond.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de theoretische en praktische instructie zijn:

  • De basisprincipes van het keuren en wet- en regelgeving
  • Wat zijn de risico’s van elektriciteit
  • Visuele inspectie van elektrische arbeidsmiddelen
  • De administratieve afhandeling van de keuring

Direct contact Terug naar opleidingengids

MENU