Noodontsnapping Hoogbouwtruck

Verklaring van Deelname

Informatie Noodontsnapping Hoogbouwtruck

Een praktijkgerichte instructie Noodontsnapping Hoogbouwtruck, ondersteund door de benodigde theoretische kennis. Tijdens deze instructie zal de deelnemer praktisch beoordeeld worden door de instructeur. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de abseil-procedure en de noodzaak hiervan.

Direct contact

Doelgroep Noodontsnapping Hoogbouwtruck

Deze training is bedoeld voor mensen die incidenteel of regelmatig werken met een Hoogbouwtruck.

Ingangseisen

De deelnemer aan de training dient kennis en ervaring te hebben met de bediening van een
Hoogbouwtruck. De minimumleeftijd om een Hoogbouwtruck zelfstandig te besturen is 18 jaar. Het
behalen van een Verklaring van Deelname is mogelijk vanaf 16 jaar. Medewerkers tot 18 jaar mogen onder toezicht een Hoogbouwtruck besturen.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de theoretische en praktische instructie zijn:

  • Kennis en begrip van de noodzaak van het abseilen
  • Welke materialen worden gebruikt bij het abseilen
  • Controle van de materialen
  • Wat de procedure is van het abseilen

Resultaat

Wanneer de deelnemer voldoende beoordeeld wordt, heeft de deelnemer:

  • Veilig en verantwoord abseilen van een Hoogbouwtruck
  • Inschatting maken van de noodzaak om een noodontsnapping te doen
  • Kennis en begrip van veiligheidsvoorschriften en kan deze toepassen

Bij voldoende beoordeling door de instructeur behaalt de deelnemer een Verklaring van Deelname voor de Noodontsnapping Hoogbouwtruck, welke 5 jaar geldig is.

Direct contact Terug naar opleidingengids

MENU