Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Informatie Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

In de Arbowet is verplicht gesteld dat ieder bedrijf een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) maakt. Deze RI&E vormt de basis voor het bedrijf rondom het voeren van een Arbobeleid. Pas wanneer bekend is waar de risico’s liggen binnen de organisatie en wat de mogelijke effecten van deze risico’s zijn, is het mogelijk om passende maatregelen te nemen. De RI&E bestaat uit 3 elementen:

  • Een inventarisatie van alle arbeidsrisico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en werktijden
  • Een evaluatie waarin wordt nagegaan in hoeverre er een oplossing nodig is voor de risico’s
  • Een plan van aanpak van de te nemen maatregelen
Direct contact

Doelgroep Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Organisaties die risico’s op de werkplek in kaart wil brengen en hierin een verbeterslag wil maken.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn:

  • Het creëren van draagkracht
  • Personeelsinformatie
  • Inzicht in het Arbobeleid, verzuimbeleid en P&O-beleid
  • Inzicht in ziekteverzuim- en ongevallencijfers
  • Het clusteren van werkplekken en functies
  • Het stellen van prioriteiten
  • Het opstellen van een plan van aanpak

Resultaat Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Een RI&E met een plan van aanpak voor de eventuele verbetermogelijkheden.

Direct contact Terug naar opleidingengids

MENU