Vakopleiding Heftruck en/of Reachtruck

CCV-Vakbekwaamheid Certificering

Informatie vakopleiding Heftruck en/of Reachtruck

Het doel van de training is het opleiden van de deelnemer tot een professioneel Heftruck en/of
Reachtruckchauffeur door het aanbieden van de benodigde theoretische en praktische kennis. De
vakopleiding wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen. Na het behalen van een
CCV-Vakbekwaamheid Certificaat wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving.

Direct contact

Exameninformatie vakopleiding Heftruck en/of Reachtruck

Bij een open inschrijving wordt het praktijkexamen afgenomen op de opleidingslocatie van de
The Knowledge door een examinator van het CCV. Het theorie-examen vindt plaats op een examenlocatie van het CBR.

Bij een Incompany praktijkexamen dient de locatie te voldoen aan de CCV-eisen. Het theorie-examen vindt plaats op een examenlocatie van het CBR.

Doelgroep vakopleiding Heftruck en/of Reachtruck

Deze training is bedoeld voor personen die dagelijks werken met een Heftruck en/of Reachtruck. Er zijn 3 verschillende trainingen:

 • 1-daagse Hercertificering vakopleiding is geschikt voor personen die eerder een vakbekwaamheidscertificaat hebben behaald.
 • 3-daagse Basis vakopleiding is geschikt voor personen die ervaring hebben met het gebruik van een Heftruck en/of Reachtruck.
 • 5-daagse Basis vakopleiding is geschikt voor personen die nog geen of weinig ervaring hebben met het gebruik van een Heftruck en/of Reachtruck.

Is uw organisatie aangesloten bij Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer (SOOB)? Dan is het mogelijk om voor een Heftruck of Reachtruck training SOOB-subsidie aan te vragen, mits er geen eerdere subsidieaanvraag is gedaan voor deze deelnemer.

Ingangseisen vakopleiding Heftruck en/of Reachtruck

De minimumleeftijd om een Heftruck en/of Reachtruck zelfstandig te besturen is 18 jaar. Het behalen van een CCV-Vakbekwaamheid Certificaat is mogelijk vanaf 16 jaar. Medewerkers tot 18 jaar mogen onder toezicht een Heftruck en/of Reachtruck besturen.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de praktische
instructie zijn:

 • Visuele inspectie en controle van het voertuig
 • Het vaardig sturen van een Heftruck en/of Reachtruck
 • Correct voordraaien voor een last
 • Het stapelen van diverse goederen
 • Het manoeuvreren en hanteren van een brede last

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de theoretische
instructie zijn:

 • Arbowet en Ergonomie
 • Veilig werken
 • Onderdelen en lastbehandeling
 • Motoren
 • Tractiebatterijen
 • Transportmiddelen en voorzetapparatuur
 • Pallets, opslagmiddelen en stellingen
 • Milieu

Resultaat vakopleiding Heftruck en/of Reachtruck

Na het met voldoende resultaat afleggen van de examens heeft de deelnemer:

 • Voertuigbeheersing en beheerst de bediening van een Heftruck en/of Reachtruck
 • Kennis van diverse basisbegrippen en lastbehandeling omtrent het werken met een Heftruck en/of Reachtruck
 • Kennis van de wet- en regelgeving omtrent het werken met een Heftruck en/of Reachtruck
 • Kennis van veiligheidsvoorschriften en verkeersregels en kan deze toepassen
 • Kennis en begrip van de vaktechniek en kan deze toepassen

Bij voldoende examenresultaat behaalt de deelnemer een CCV-Vakbekwaamheid Certificaat voor de
Heftruck en/of Reachtruck, welke 5 jaar geldig is.

Direct contact Terug naar opleidingengids

MENU