Veilig gebruik Autolaadkraan (laden en lossen)

Verklaring van Deelname of Knowledge Certificering

Informatie Veilig gebruik Autolaadkraan (laden en lossen)

Het doel van de training Veilig gebruik Autolaadkraan (laden en lossen) is het veilig laden en lossen met een Autolaadkraan door het aanbieden van de benodigde theoretische en praktische kennis. De training voor het Knowledge Certificaat wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen afgenomen door de instructeur. Zowel bij het behalen van een Verklaring van Deelname als een Knowledge Certificaat wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving.

Direct contact

Doelgroep Veilig gebruik Autolaadkraan (laden en lossen)

Deze training is bedoeld voor personen die regelmatig of incidenteel gebruik maken van een
Autolaadkraan om te laden en te lossen. Er zijn 2 verschillende trainingen:

 • 1-daagse Hercertificering is geschikt voor personen die eerder een certificaat hebben behaald.
 • 2-daagse Basistraining is geschikt voor personen die geen of weinig ervaring hebben met het laden en lossen met een Autolaadkraan.

Ingangseisen Veilig gebruik Autolaadkraan (laden en lossen)

De minimumleeftijd om een Autolaadkraan zelfstandig te besturen is 18 jaar. Het behalen van een Verklaring van Deelname of Knowledge Certificaat is mogelijk vanaf 16 jaar. Medewerkers tot 18 jaar mogen onder toezicht een Autolaadkraan besturen.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de praktische instructie zijn:

 • Visuele inspectie en functietest van de machine
 • Controle van de documenten
 • Het verplaatsen van een pallet
 • Het hijsen van een diverse lasten
 • Inpakken en afsluiten van een Autolaadkraan

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de theoretische instructie zijn:

 • Basisbegrippen
 • Wet- en regelgeving
 • Algemene veiligheidsregels
 • Specifieke risico’s
 • Voorbereiding
 • Bediening
 • Milieu

Resultaat Veilig gebruik Autolaadkraan (laden en lossen)

Na het met voldoende resultaat afleggen van de examens heeft de deelnemer:

 • Kennis van de wet- en regelgeving omtrent het werken met een Autolaadkraan
 • Kennis en begrip van diverse basisbegrippen omtrent het werken met een Autolaadkraan
 • Kennis en begrip van veiligheidsvoorschriften en kan deze toepassen
 • Kennis van de vaktechnische begrippen en kan deze toepassen

Bij voldoende beoordeling door de instructeur behaalt de deelnemer een Verklaring van Deelname voor de Autolaadkraan. Bij voldoende examenresultaat behaalt de deelnemer een Knowledge Certificaat voor de Autolaadkraan. Zowel de Verklaring van Deelname als een Knowledge Certificaat zijn 5 jaar geldig.

Direct contact Terug naar opleidingengids

MENU