Veilig gebruik Elektrische Pallettruck en/of Stapelaar

Verklaring van Deelname of Knowledge Certificering

Informatie Veilig gebruik Elektsiche Pallettruck en/of Stapelaar

Het doel van de training is het veilig werken met een Elektrische Pallettruck (EPT) en/of Stapelaar door het aanbieden van de benodigde theoretische en praktische kennis. De training voor het Knowledge Certificaat wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen afgenomen door de instructeur. Zowel bij het behalen van een Verklaring van Deelname als een Knowledge Certificaat wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving.

Direct contact

Doelgroep Veilig gebruik Elektsiche Pallettruck en/of Stapelaar

Deze training is bedoeld voor personen die regelmatig of incidenteel gebruik maken van een EPT en/of Stapelaar. Er zijn 3 verschillende trainingen:

 • 1-daagse Veilig gebruik EPT
 • 1-daagse Veilig gebruik Stapelaar
 • 1-daagse Veilig gebruik EPT en Stapelaar

Is de deelnemer aan deze instructie een beroepschauffeur? Dan is het mogelijk om deze instructie mee te laten tellen voor 7 nascholingsuren code 95.

Ingangseisen Veilig gebruik Elektsiche Pallettruck en/of Stapelaar

De minimumleeftijd om een EPT en/of Stapelaar zelfstandig te besturen is 18 jaar. Het behalen van een Verklaring van Deelname of Knowledge Certificaat is mogelijk vanaf 16 jaar. Medewerkers tot 18 jaar mogen onder toezicht een EPT en/of Stapelaar besturen.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de praktische instructie zijn:

 • Visuele inspectie en controle van de machine
 • Het vaardig bedienen van een EPT en/of Stapelaar
 • Correct voordraaien voor een last
 • Plaatsen en uitnemen van een last in en uit een stelling
 • Het stapelen van diverse goederen
 • Op hoogte in en uit de stelling nemen van een last met een Stapelaar

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de theoretische instructie zijn:

 • Wet- en regelgeving
 • Bediening en technische begrippen
 • Veiligheid van de machine
 • Veiligheidsvoorschriften algemeen
 • Controle en onderhoud
 • De batterij
 • Pallets, opslagmiddelen en stellingen
 • Milieu en gevaarlijke stoffen

Resultaat Veilig gebruik Elektsiche Pallettruck en/of Stapelaar

Wanneer de deelnemer voldoende beoordeeld wordt of de examens met voldoende resultaat heeft
afgelegd, heeft de deelnemer:

 • Voertuigbeheersing en beheerst de bediening van een EPT en/of Stapelaar
 • Kennis en begrip van lastbehandeling
 • Inzicht in veilig werken en veilig rijgedrag

Bij voldoende beoordeling door de instructeur behaalt de deelnemer een Verklaring van Deelname voor de EPT en/of Stapelaar. Bij voldoende examenresultaat behaalt de deelnemer een Knowledge Certificaat voor de EPT en/of Stapelaar. Zowel de Verklaring van Deelname als een Knowledge Certificaat zijn 5 jaar geldig.

Direct contact Terug naar opleidingengids

MENU