Veilig gebruik Heftruck en/of Reachtruck

Knowledge of CCV-Certificering

Informatie veilig gebruik Heftruck en/of Reachtruck

Het doel van de training is het veilig werken met een Heftruck en/of Reachtruck door het aanbieden van de benodigde theoretische en praktische kennis. De training Veilig gebruik Heftruck en/of Reachtruck voor het Knowledge Certificaat wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen afgenomen door de instructeur. Na het behalen van een Knowledge of CCV-Certificaat wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving.

Direct contact

Doelgroep veilig gebruik Heftruck en/of Reachtruck

Deze training is bedoeld voor personen die regelmatig of incidenteel gebruik maken van een Heftruck
en/of Reachtruck. Er zijn 3 verschillende trainingen:

 • 1-daagse Hercertificering is geschikt voor personen die eerder een certificaat hebben behaald.
 • 2-daagse Basistraining is geschikt voor personen die nog geen of weinig ervaring hebben met het gebruik van een Heftruck en/of Reachtruck.
 • 4-daagse Basistraining is geschikt voor personen die nog geen ervaring hebben met het gebruik van een Heftruck en/of Reachtruck, waarbij ingeschat wordt dat er meer tijd nodig is om de benodigde theoretische en praktische kennis aan te leren.

Is de deelnemer aan de 1-daagse Hercertificering een beroepschauffeur? Dan is het mogelijk om deze
training mee te laten tellen voor 7 nascholingsuren code 95. Volgt deze deelnemer een 2-daagse
basistraining dan is het mogelijk om deze training mee te laten tellen voor 14 nascholingsuren code 95.

Is uw organisatie aangesloten bij Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer (SOOB)? Dan is het mogelijk om voor een Heftruck- of Reachtrucktraining, afgesloten met een CCV-Certificering, SOOB-subsidie aan te vragen, mits er geen eerdere subsidieaanvraag is gedaan voor deze deelnemer.

Ingangseisen veilig gebruik Heftruck en/of Reachtruck

De minimumleeftijd om een Heftruck en/of Reachtruck zelfstandig te besturen is 18 jaar. Het behalen van een Knowledge Certificaat of CCV-Certificaat is mogelijk vanaf 16 jaar. Medewerkers tot 18 jaar mogen onder toezicht een Heftruck en/of Reachtruck besturen. Bij een Incompany examen voor een CCV-Certificaat dient de locatie te voldoen aan de CCV eisen.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de praktische
instructie zijn:

 • Visuele inspectie en controle van het voertuig
 • Het vaardig besturen van een Heftruck en/of Reachtruck
 • Correct voordraaien voor een last
 • Plaatsen en uitnemen van een last in en uit een stelling
 • Het stapelen van diverse goederen
 • Het manoeuvreren en hanteren van een brede last
 • Het veilig laden van een trailer met oprijbrug
 • Parkeren van de Heftruck en/of Reachtruck

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de theorie
instructie zijn:

 • Arbowet en Ergonomie
 • Veilig werken
 • Onderdelen en lastbehandeling
 • Techniek van de Heftruck en/of Reachtruck
 • Motoren
 • Tractiebatterijen
 • Onderhoud en controle
 • Transportmiddelen en voorzetapparatuur
 • Pallets, opslagmiddelen en stellingen
 • Milieu en etiketten

Resultaat veilig gebruik Heftruck en/of Reachtruck

Na het met voldoende resultaat afleggen van de examens heeft de deelnemer:

 • Voertuigbeheersing en beheerst de bediening van een Heftruck en/of Reachtruck
 • Kennis van diverse basisbegrippen en lastbehandeling omtrent het werken met een Heftruck en/of Reachtruck
 • Kennis van de wet- en regelgeving omtrent het werken met een Heftruck en/of Reachtruck
 • Kennis van veiligheidsvoorschriften en verkeersregels en kan deze toepassen
 • Kennis van de vaktechnische begrippen en kan deze toepassen

Bij voldoende examenresultaat behaalt de deelnemer een Knowledge Certificaat of CCV-Certificaat voor de
Heftruck en/of Reachtruck, welke 5 jaar geldig is.

Direct contact Terug naar opleidingengids

MENU