Veilig gebruik Heftruck

SOG-VCA Certificering

Informatie veilig gebruik heftruck

Het doel van de training is het veilig werken met een Heftruck in risicovolle omgevingen, zoals een petrochemische of industriële omgeving, door het aanbieden van de benodigde theoretische en
praktische kennis. De training Veilig gebruik Heftruck wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen afgenomen door een gecertificeerd examinator. Na het behalen van een SOG-VCA Certificaat wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving.

Direct contact

Doelgroep veilig gebruik heftruck

Deze training is bedoeld voor personen die op een petrochemisch of industrieel bedrijfsterrein regelmatig of incidenteel gebruik maken van een Heftruck. Er zijn 2 verschillende trainingen:

 • 1-daagse Hercertificering is geschikt voor personen die eerder een certificaat hebben behaald.
 • 2-daagse Basistraining is geschikt voor personen die nog geen of weinig ervaring hebben met het gebruik van een Heftruck.

Ingangseisen veilig gebruik heftruck

De kandidaat dient ten minste 18 jaar oud te zijn. Verder dient de deelnemer in het bezit te zijn van een:

 • Geldig rijbewijs van één van de wettelijke rijbewijscategorieën
 • Een geldig B-VCA, VOL-VCA of VIL-VCU diploma

Bij een Incompany examen dient de locatie te voldoen aan de SOG-VCA eisen.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de praktische instructie zijn:

 • Uitvoeren van een Laatste Minuut Risico Analyse
 • Het vaardig besturen van een Heftruck Correct voordraaien voor een last
 • Plaatsen en uitnemen van een last in en uit een stelling
 • Het stapelen van diverse goederen, waaronder gaasboxen
 • Het manoeuvreren en hanteren van een brede last
 • Parkeren van de Heftruck

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de theoretische instructie zijn:

 • Basisbegrippen
 • Wettelijke bepalingen en Arbowet
 • Veiligheidsvoorschriften en verkeersregels
 • Lastdiagram
 • Behandelingsettiketten
 • Belasting en stabiliteit

Resultaat veilig gebruik Heftruck

Na het met voldoende resultaat afleggen van de examens heeft de deelnemer:

 • Voertuigbeheersing en beheerst de bediening van een Heftruck
 • Kennis van diverse basisbegrippen en lastbehandeling omtrent het werken met een Heftruck
 • Kennis van de wet- en regelgeving omtrent het werken met een Heftruck
 • Kennis van veiligheidsvoorschriften en verkeersregels en kan deze toepassen
 • Kennis en begrip van de vaktechniek en kan deze toepassen

Bij voldoende examenresultaat behaalt de deelnemer een SOG-VCA Certificaat voor de Heftruck, welke
5 jaar geldig is.

Direct contact Terug naar opleidingengids

MENU