Veilig gebruik Hoogwerker SOG-VCA Certificering

Informatie Veilig gebruik Hoogwerker SOG-VCA Certificering

Het doel van de training is het veilig werken met een Hoogwerker in risicovolle omgevingen, zoals een petrochemische of industriële omgeving, door het aanbieden van de benodigde theoretische en praktische kennis. De training wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen afgenomen door een gecertificeerd examinator. Na het behalen van een SOG-VCA Certificaat wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving.

Direct contact

Doelgroep Veilig gebruik Hoogwerker SOG-VCA Certificering

Deze training is bedoeld voor personen die op een petrochemisch of industrieel bedrijfsterrein regelmatig of incidenteel gebruik maken van een Hoogwerker of assisteren als veiligheidsman op de grond. Er zijn diverse trainingen mogelijk:

 • 1-daagse training Statische Boom (categorie 1B)
 • 1-daagse training Mobiel Verticaal (categorie 3A)
 • 1-daagse training Mobiele Boom (categorie 3B)
 • Combinatietraining waarbij de duur afhankelijk is van de combinatie van categorieën

Ingangseisen Veilig gebruik Hoogwerker SOG-VCA Certificering

De kandidaat dient ten minste 18 jaar oud te zijn. Verder dient de deelnemer in bezit te zijn van een:

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Geldig B-VCA, VOL-VCA of VIL-VCU diploma

Bij een Incompany examen dient de locatie te voldoen aan de SOG-VCA eisen.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de praktische
instructie zijn:

 • Uitvoeren van een Laatste Minuut Risico Analyse
 • Het rijden en manoeuvreren met een hoogwerker
 • Het opstellen en afstempelen van een Hoogwerker
 • Het heffen en dalen met een Hoogwerker
 • Het werkplatform van een Hoogwerker naar werkpositie brengen
 • Parkeren en afsluiten van een Hoogwerker

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de theoretische instructie zijn:

 • Basisbegrippen
 • Wettelijke bepalingen en Arbowet
 • Algemene veiligheidsregels
 • Specifieke risico’s
 • Bediening

Resultaat Veilig gebruik Hoogwerker SOG-VCA Certificering

Na het met voldoende resultaat afleggen van de examens heeft de deelnemer:

 • Voertuigbeheersing en beheerst de bediening van een Hoogwerker
 • Kennis en begrip van diverse basisbegrippen omtrent het werken met een Hoogwerker
 • Kennis van de wet- en regelgeving omtrent het werken met een Hoogwerker
 • Kennis van veiligheidsvoorschriften en specifieke risico’s
 • Kennis en begrip van vak- en voertuigtechniek

Bij voldoende examenresultaat behaalt de deelnemer een SOG-VCA Certificaat voor de Hoogwerker, welke 5 jaar geldig is.

Direct contact Terug naar opleidingengids

MENU