Veilig gebruik Hoogwerker

Verklaring van Deelname of Knowledge Certificering

Informatie Veilig gebruik Hoogwerker

Het doel van de training is het veilig werken met een Hoogwerker door het aanbieden van de benodigde theoretische en praktische kennis. De training Veilig gebruik Hoogwerker voor het Knowledge Certificaat wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen afgenomen door de instructeur. Zowel bij het behalen van een Verklaring van Deelname als een Knowledge Certificaat wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving.

Direct contact

Doelgroep Veilig gebruik Hoogwerker

Deze training is bedoeld voor personen die regelmatig of incidenteel gebruik maken van een Hoogwerker of assisteren als veiligheidsman op de grond. Er zijn diverse trainingen mogelijk:

 • 1-daagse training Statische Boom
 • 1-daagse training Mobiel Verticaal
 • 1-daagse training Mobiele Boom
 • Combinatietraining waarbij de duur afhankelijk is van de combinatie van categorieën

Is de deelnemer aan deze training een beroepschauffeur? Dan is het mogelijk om deze training mee te laten tellen voor 7 nascholingsuren code 95.

Ingangseisen Veilig gebruik Hoogwerker

De minimumleeftijd om een Hoogwerker zelfstandig te besturen is 18 jaar. Het behalen van een Knowledge Certificaat is mogelijk vanaf 16 jaar. Medewerkers tot 18 jaar mogen onder toezicht een
Hoogwerker besturen.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de praktische
instructie zijn:

 • Visuele inspectie en functietest van chassis en werkplatform van een Hoogwerker
 • Het rijden en manoeuvreren met een Hoogwerker
 • Het opstellen en afstempelen van een Hoogwerker
 • Het heffen en dalen met een Hoogwerker
 • Het werkplatform van een Hoogwerker naar werkpositie brengen
 • Parkeren en afsluiten van een Hoogwerker

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de theoretische
instructie zijn:

 • Wet- en regelgeving
 • Doel van en soorten Hoogwerkers
 • Veiligheid van de machine
 • Aandrijving van Hoogwerkers
 • Controle en onderhoud

Resultaat Veilig gebruik Hoogwerker

Na het met voldoende resultaat afleggen van de examens heeft de deelnemer:

 • Voertuigbeheersing en beheerst de bediening van een Hoogwerker
 • Kennis en begrip van diverse basisbegrippen omtrent het werken met een Hoogwerker
 • Kennis van de wet- en regelgeving omtrent het werken met een Hoogwerker
 • Kennis van veiligheidsvoorschriften en specifieke risico’s
 • Kennis en begrip van vak- en voertuigtechniek

Bij voldoende beoordeling door de instructeur behaalt de deelnemer een Verklaring van Deelname voor de Hoogwerker. Bij voldoende examenresultaat behaalt de deelnemer een Knowledge Certificaat voor de Hoogwerker. Zowel de Verklaring van Deelname als een Knowledge Certificaat zijn 5 jaar geldig.

Direct contact Terug naar opleidingengids

MENU