Veilig gebruik Industrietrekker

Verklaring van Deelname of Knowledge Certificering

Informatie Veilig gebruik Industrietrekker

Het doel van de 1-daagse training Veilig gebruik Industrietrekker is het veilig werken met een Industrietrekker door het aanbieden van de benodigde theoretische en praktische kennis. De training voor het Knowledge Certificaat wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen afgenomen door de instructeur. Zowel bij het behalen van een Verklaring van Deelname als een Knowledge Certificaat wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving.

Direct contact

Doelgroep Veilig gebruik Industrietrekker

Deze training is bedoeld voor personen die regelmatig of incidenteel werken met een Industrietrekker.

Ingangseisen Veilig gebruik Industrietrekker

De minimumleeftijd om een Industrietrekker zelfstandig te besturen is 18 jaar. Het behalen van een Verklaring van Deelname of Knowledge Certificaat is mogelijk vanaf 16 jaar. Medewerkers tot 18 jaar mogen onder toezicht een Industrietrekker besturen.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de praktische instructie zijn:

 • Visuele inspectie en functietest van Industrietrekker en aanhanger
 • De werking en besturing van de Industrietrekker met en zonder aanhanger
 • Het aan- en afkoppelen van een aanhanger
 • Het voor- en achteruit kunnen manoeuvreren met een aanhanger
 • Parkeren van een Industrietrekker en aanhanger
 • Toepassen van de veiligheidsvoorschriften en verkeersregels
 • Stabiliteit tijdens rijden met en zonder lading

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de theoretische instructie zijn:

 • Wet- en regelgeving
 • Basisbegrippen
 • Vaktechniek
 • Veiligheidsvoorschriften en verkeersregels
 • Controle en onderhoud
 • Milieu

Resultaat Veilig gebruik Industrietrekker

Wanneer de deelnemer voldoende beoordeeld wordt of de examens met voldoende resultaat heeft afgelegd, heeft de deelnemer:

 • Voertuigbeheersing en beheerst de bediening van een Industrietrekker
 • Kennis en begrip van diverse basisbegrippen omtrent het werken met een Industrietrekker
 • Kennis van de wet- en regelgeving omtrent het werken met een Industrietrekker
 • Kennis van veiligheidsvoorschriften en specifieke risico’s
 • Kennis en begrip van vak- en voertuigtechniek

Bij voldoende beoordeling door de instructeur behaalt de deelnemer een Verklaring van Deelname voor de Industrietrekker. Bij voldoende examenresultaat behaalt de deelnemer een Knowledge Certificaat voor de Industrietrekker. Zowel de Verklaring van Deelname als een Knowledge Certificaat zijn 5 jaar geldig.

Direct contact Terug naar opleidingengids

MENU