Veilig gebruik Op- en Overslagkraan

Verklaring van Deelname of Knowledge certificering

Informatie Veilig gebruik Op- en Overslagkraan

Het doel van de training Veilig gebruik Op- en Overslagkraan is het veilig werken met een Op- en Overslagkraan door het aanbieden van de benodigde theoretische en praktische kennis. De training voor het Knowledge Certificaat wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen afgenomen door de instructeur. Zowel bij het behalen van een Verklaring van Deelname als een Knowledge Certificaat wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving.

Direct contact

Doelgroep Veilig gebruik Op- en Overslagkraan

Deze training is bedoeld voor personen die regelmatig of incidenteel gebruik maken van een Op- en Overslagkraan. Er zijn 2 verschillende trainingen:

 • 1-daagse Hercertificering is geschikt voor personen die eerder een certificaat hebben behaald.
 • 2-daagse Basistraining is geschikt voor personen die nog geen of weinig ervaring hebben met het gebruik van een Op- en Overslagkraan.

Ingangseisen Veilig gebruik Op- en Overslagkraan

De minimumleeftijd om Op- en Overslagkraan zelfstandig te bedienen is 18 jaar. Het behalen van een Verklaring van Deelname is mogelijk vanaf 16 jaar. Medewerkers tot 18 jaar mogen onder toezicht een Op en Overslagkraan bedienen.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de praktische instructie zijn:

 • Inspectie van de kraan en uitrustingsstukken
 • Het selecteren van materialen en middelen
 • Het veiligstellen van de transportweg
 • Communiceren met collega’s

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de theoretische instructie zijn:

 • Wet- en Regelgeving
 • Vakjargon
 • Diverse uitrustingsstukken
 • Algemene eisen aan hijs- en hefmiddelen

Resultaat Veilig gebruik Op- en Overslagkraan

Na het met voldoende resultaat afleggen van de examens heeft de deelnemer:

 • Kennis en begrip van diverse basisbegrippen omtrent het werken met een Op- en Overslagkraan
 • Kennis van de wet- en regelgeving omtrent het werken met een Op- en Overslagkraan
 • Kennis en begrip van veiligheidsvoorschriften en kan deze toepassen
 • Kennis van de vaktechnische begrippen en kan deze toepassen
 • Kennis van het laden en lossen van goederen

Bij voldoende beoordeling door de instructeur behaalt de deelnemer een Verklaring van Deelname voor de Op- en Overslagkraan. Bij voldoende examenresultaat behaalt de deelnemer een Knowledge Certificaat voor de Op- en Overslagkraan. Zowel de Verklaring van Deelname als een Knowledge Certificaat zijn 5 jaar geldig.

Direct contact Terug naar opleidingengids

 

MENU