Veilig gebruik Reachstacker

Verklaring van Deelname of Knowledge Certificering

Informatie Veilig gebruik Reachstacker

Het doel van de training Veilig gebruik Reachstacker is het veilig werken met een Reachstacker door het aanbieden van de benodigde theoretische en praktische kennis. De training voor het Knowledge Certificaat wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen afgenomen door de instructeur. Zowel bij het behalen van een Verklaring van Deelname als een Knowledge Certificaat wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving.

Direct contact

Doelgroep Veilig gebruik Reachstacker

Deze training is bedoeld voor personen die regelmatig of incidenteel werken met een Reachstacker. Er zijn 2 verschillende trainingen:

 • 1-daagse training Hercertificering is geschikt voor personen die eerder een certificaat hebben behaald.
 • 2-daagse training Basistraining is geschikt voor personen die nog geen of weinig ervaring hebben met het gebruik van een Reachstacker.

Ingangseisen Veilig gebruik Reachstacker

De minimumleeftijd om een Reachstacker zelfstandig te besturen is 18 jaar. Het behalen van een Verklaring van Deelname of Knowledge Certificaat is mogelijk vanaf 16 jaar. Medewerkers tot 18 jaar mogen onder toezicht een Reachstacker besturen.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de praktische instructie zijn:

 • Visuele inspectie en functietest van uitschuifspreader en reachstacker
 • De werking van de reachstacker
 • Het laden en lossen met een reachstacker
 • Invouwen en parkeren van een reachstacker
 • Toepassen van de veiligheidsvoorschriften
 • Stabiliteit tijdens het rijden met en zonder lading

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de theoretische instructie zijn:

 • Wet- en regelgeving
 • Basisbegrippen
 • Veiligheidsvoorschriften en verkeersregels
 • Aandrijving van reachstacker
 • Stabiliteit en belasting
 • Controle en onderhoud

Resultaat Veilig gebruik Reachstacker

Wanneer de deelnemer voldoende beoordeeld wordt of de examens met voldoende resultaat heeft afgelegd, heeft de deelnemer:

 • Voertuigbeheersing en beheerst de bediening van een Reachstacker
 • Kennis en begrip van diverse basisbegrippen omtrent het werken met een Reachstacker
 • Kennis van de wet- en regelgeving omtrent het werken met een Reachstacker
 • Kennis van veiligheidsvoorschriften en specifieke risico’s
 • Kennis en begrip van vak- en voertuigtechniek

Bij voldoende beoordeling door de instructeur behaalt de deelnemer een Verklaring van Deelname voor de Reachstacker. Bij voldoende examenresultaat behaalt de deelnemer een Knowledge Certificaat voor de Reachstacker. Zowel de Verklaring van Deelname als een Knowledge Certificaat zijn 5 jaar geldig.

Direct contact Terug naar opleidingengids

MENU