Veilig gebruik Terminaltrekker

Verklaring van Deelname of Knowledge Certificering

Informatie Veilig gebruik Terminaltrekker

Het doel van de training Veilig gebruik Terminaltrekker is het veilig werken met een Terminaltrekker door het aanbieden van de benodigde theoretische en praktische kennis te bevorderen. De training voor het Knowledge Certificaat wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen afgenomen door de instructeur. Zowel bij het behalen van een Verklaring van Deelname als een Knowledge Certificaat wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving.

Direct contact

Doelgroep Veilig gebruik Terminaltrekker

Deze training is bedoeld voor personen die regelmatig of incidenteel werken met een Terminaltrekker. Er zijn 2 verschillende trainingen:

 • 1-daagse training Hercertificering is geschikt voor personen die eerder een certificaat hebben behaald.
 • 2-daagse training Basistraining is geschikt voor personen die nog geen of weinig ervaring hebben met het gebruik van een Terminaltrekker.

Ingangseisen Veilig gebruik Terminaltrekker

De minimumleeftijd om een Terminaltrekker zelfstandig te besturen is 18 jaar. Het behalen van een Verklaring van Deelname of Knowledge Certificaat is mogelijk vanaf 16 jaar. Medewerkers tot 18 jaar mogen onder toezicht een Terminaltrekker besturen. Op de openbare weg dient de bestuurder van een Terminaltrekker in het bezit te zijn van een geldig T-rijbewijs.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de praktische instructie zijn:

 • Visuele inspectie en functietest van Terminaltrekker en chassis
 • De werking en besturing van de Terminaltrekker met en zonder chassis
 • Het aan en af koppelen van een chassis
 • Het vooruit en achteruit kunnen manoeuvreren met een chassis
 • Parkeren van een Terminaltrekker en chassis
 • Toepassen van de veiligheidsvoorschriften en verkeersregels
 • Stabiliteit tijdens rijden met en zonder lading

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de theoretische instructie zijn:

 • Wet- en regelgeving
 • Basisbegrippen
 • Vaktechniek
 • Veiligheidsvoorschriften en verkeersregels
 • Controle en onderhoud

Resultaat Veilig gebruik Terminaltrekker

Wanneer de deelnemer voldoende beoordeeld wordt of de examens met voldoende resultaat heeft afgelegd, heeft de deelnemer:

 • Voertuigbeheersing en beheerst de bediening van een Terminaltrekker
 • Kennis en begrip van diverse basisbegrippen omtrent het werken met een Terminaltrekker
 • Kennis van de wet- en regelgeving omtrent het werken met een Terminaltrekker
 • Kennis van veiligheidsvoorschriften en specifieke risico’s
 • Kennis en begrip van vak- en voertuigtechniek

Bij voldoende beoordeling door de instructeur behaalt de deelnemer een Verklaring van Deelname voor de Teminaltrekker. Bij voldoende examenresultaat behaalt de deelnemer een Knowledge Certificaat voor de Terminaltrekker. Zowel de Verklaring van Deelname als een Knowledge Certificaat zijn 5 jaar geldig.

Direct contact Terug naar opleidingengids

MENU