Veilig gebruik Verreiker SOG-VCA Certificering

Informatie Veilig gebruik Verreiker SOG-VCA Certificering

Het doel van de training is het veilig werken met een Verreiker in risicovolle omgevingen, zoals een
petrochemische of industriële omgeving, door het aanbieden van de benodigde theoretische en
praktische kennis. De training wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen afgenomen door een gecertificeerd examinator. Na het behalen van een SOG-VCA Certificaat wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving.

Direct contact

Doelgroep Veilig gebruik Verreiker SOG-VCA Certificering

Deze training is bedoeld voor personen die op een petrochemisch of industrieel bedrijfsterrein regelmatig of incidenteel gebruik maken van een Verreiker. Er zijn 3 verschillende trainingen:

 • Veilig gebruik Verreiker Heffen
 • Veilig gebruik Verreiker Heffen en Hijsen
 • Veilig gebruik Verreiker Heffen en Hoogwerken

Ingangseisen Veilig gebruik Verreiker SOG-VCA Certificering

De kandidaat dient ten minste 18 jaar oud te zijn. Verder dient de deelnemer in bezit te zijn van een:

 • Geldig rijbewijs zoals bedoeld in het weg- en verkeersreglement
 • Geldig B-VCA, VOL-VCA of VIL-VCU diploma

Bij een Incompany examen dient de locatie te voldoen aan de SOG-VCA eisen.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de praktische
instructie zijn:

 • Uitvoeren van een Laatse Minuut Risico Analyse
 • Het rijden en manoeuvreren met een Verreiker
 • Het verplaatsen van een pallet
 • Het hijsen van een last
 • Het werkplatform van een Verreiker naar werkpositie brengen

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de theoretische
instructie zijn:

 • Basisbegrippen
 • Wettelijke bepalingen
 • Algemene veiligheidsregels
 • Specifieke risico’s
 • Voorbereiding
 • Bediening

Resultaat Veilig gebruik Verreiker SOG-VCA Certificering

Na het met voldoende resultaat afleggen van de examens heeft de deelnemer:

 • Voertuigbeheersing en beheerst de bediening van een Verreiker
 • Kennis en begrip van diverse basisbegrippen omtrent het werken met een Verreiker
 • Kennis van de wet- en regelgeving omtrent het werken met een Verreiker
 • Kennis van veiligheidsvoorschriften en specifieke risico’s
 • Kennis en begrip van vak- en voertuigtechniek

Bij voldoende examenresultaat behaalt de deelnemer een SOG-VCA Certificaat voor de Verreiker, welke
5 jaar geldig is.

Direct contact Terug naar opleidingengids

MENU