Veilig gebruik Verreiker

Verklaring van Deelname of Knowledge Certificering

Informatie Veilig gebruik Verreiker

Het doel van de training is het veilig werken met een Verreiker door het aanbieden van de benodigde
theoretische en praktische kennis. De training ‘Veilig gebruik Verreiker’ voor het Knowledge Certificaat wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen afgenomen door de instructeur. Zowel bij het behalen van een Verklaring van Deelname als een Knowledge Certificaat wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving.

Direct contact

Doelgroep Veilig gebruik Verreiker

Deze training is bedoeld voor personen die regelmatig of incidenteel gebruik maken van een Verreiker om te heffen. Er zijn 2 verschillende trainingen:

 • 1-daagse Hercertificering is geschikt voor personen die eerder een certificaat hebben behaald.
 • 2-daagse Basistraining is geschikt voor personen die geen of weinig ervaring hebben met het gebruik van een Verreiker.

Ingangseisen Veilig gebruik Verreiker

De minimumleeftijd om een Verreiker zelfstandig te besturen is 18 jaar. Het behalen van een Verklaring van Deelname of Knowledge Certificaat is mogelijk vanaf 16 jaar. Medewerkers tot 18 jaar
mogen onder toezicht een Verreiker besturen.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de praktische instructie zijn:

 • Visuele inspectie en functietest van de machine
 • Het rijden en manoeuvreren met een Verreiker
 • Het verplaatsen van een pallet
 • Het hijsen van een last
 • Parkeren en afsluiten van een Verreiker

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de theoretische instructie zijn:

 • Basisbegrippen
 • Wet- en regelgeving
 • Algemene veiligheidsregels
 • Specifieke risico’s
 • Voorbereiding
 • Bediening

Resultaat Veilig gebruik Verreiker

Wanneer de deelnemer voldoende beoordeeld wordt of de examens met voldoende resultaat heeft
afgelegd, heeft de deelnemer:

 • Voertuigbeheersing en kan omgaan met de bediening van een Verreiker
 • Kennis en begrip van diverse basisbegrippen omtrent het werken met een Verreiker
 • Kennis van de wet- en regelgeving omtrent het werken met een Verreiker
 • Kennis van veiligheidsvoorschriften en specifieke risico’s
 • Kennis en begrip van vak- en voertuigtechniek

Bij voldoende beoordeling door de instructeur behaalt de deelnemer een Verklaring van Deelname voor de Verreiker. Bij voldoende examenresultaat behaalt de deelnemer een Knowledge Certificaat voor de Verreiker. Zowel de Verklaring van Deelname als een Knowledge Certificaat zijn 5 jaar geldig.

Direct contact Terug naar opleidingengids

MENU