Veilig gebruik Wiellaadschop (Shovel)

Verklaring van Deelname of Knowledge Certificering

Informatie Veilig gebruik Wiellaadschop (Shovel)

Het doel van de training Veilig gebruik Wiellaadschop (Shovel) is het veilig werken met een Wiellaadschop door het aanbieden van de benodigde theoretische en praktische kennis. De training voor het Knowledge Certificaat wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen afgenomen door de instructeur. Zowel bij het behalen van een Verklaring van Deelname als een Knowledge Certificaat wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving.

Direct contact

Doelgroep Veilig gebruik Wiellaadschop (Shovel)

Deze training is bedoeld voor personen die regelmatig of incidenteel gebruik maken van een Wiellaadschop. Er zijn 2 verschillende trainingen:

 • 1-daagse training Hercertificering is geschikt voor personen die eerder een certificaat hebben behaald.
 • 2-daagse training Basistraining is geschikt voor personen die nog geen of weinig ervaring hebben met het gebruik van een Wiellaadschop.

Ingangseisen Veilig gebruik Wiellaadschop (Shovel)

De minimumleeftijd om een Wiellaadschop zelfstandig te besturen is 18 jaar. Het behalen van een Verklaring van Deelname of Knowledge Certificaat is mogelijk vanaf 16 jaar. Medewerkers tot 18 jaar mogen onder toezicht een Wiellaadschop besturen.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de praktische instructie zijn:

 • Visuele inspectie en functietest van de Wiellaadschop
 • De werking en besturing van de Wiellaadschop
 • Het vooruit en achteruit kunnen manoeuvreren met de Wiellaadschop
 • Het stuwen van lasten
 • Parkeren van een Wiellaadschop
 • Toepassen van de veiligheidsvoorschriften en verkeersregels
 • Stabiliteit tijdens het rijden met en zonder lading

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de theoretische instructie zijn:

 • Wet- en regelgeving
 • Basisbegrippen
 • Vaktechniek
 • Veiligheidsvoorschriften en verkeersregels
 • Controle en onderhoud
 • Milieu

Resultaat Veilig gebruik Wiellaadschop (Shovel)

Wanneer de deelnemer voldoende beoordeeld wordt of de examens met voldoende resultaat heeft
afgelegd, heeft de deelnemer:

 • Voertuigbeheersing en beheerst de bediening van een Wiellaadschop
 • Kennis en begrip van lastbehandeling
 • Inzicht in veilig werken en veilig rijgedrag

Bij voldoende beoordeling door de instructeur behaalt de deelnemer een Verklaring van Deelname voor de Wiellaadschop. Bij voldoende examenresultaat behaalt de deelnemer een Knowledge Certificaat voor de Wiellaadschop. Zowel de Verklaring van Deelname als een Knowledge Certificaat zijn 5 jaar geldig.

Direct contact Terug naar opleidingengids

MENU