Veilig tillen en dragen

Informatie Veilig tillen en dragen

In de Arbowet is vastgelegd dat werkgevers verplicht zijn om veiligheids- en gezondheidsrisico’s op de werkplek zoveel mogelijk te beperken. Werknemers die regelmatig moeten tillen en dragen lopen een gezondheidsrisico door bijvoorbeeld overbelasting van de rug. Eenmaal opgelopen gezondheidsschade door tillen en dragen is vaak niet of slechts gedeeltelijk te herstellen. Rugklachten vormen dan ook één van de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Veilig tillen en dragen is dan ook enorm belangrijk.

Direct contact

Doelgroep Veilig tillen en dragen

Deze training is voor medewerkers die regelmatig of incidenteel moeten tillen en dragen.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn:

Tijdens deze training staat de eigen werkplek centraal. Voorafgaand aan de training worden er foto’s gemaakt van de werkplek(ken) van de deelnemers. Dit beeldmateriaal staat gedurende de training centraal en dient als leidraad voor de training. Daarnaast zal ook de desbetreffende werkplek bezocht worden.

Resultaat van de training

Na afloop van de training is de deelnemer:

  • Zich bewust van gezondheidsrisico’s door overbelasting
  • Bekend met technieken waarmee verantwoord tillen en dragen mogelijk is

Direct contact Terug naar opleidingengids

MENU