Veilig Verplaatsen van Lasten

Verklaring van Deelname of Knowledge Certificering

Informatie Veilig Verplaatsen van Lasten

Het doel van de training Veilig Verplaatsen van Lasten is om lasten op een juiste, veilige en verantwoorde wijze zelfstandig aan te slaan en te verplaatsen door het treffen van de juiste voorbereiding. De training voor het Knowledge Certificaat wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen afgenomen door de instructeur. Zowel bij het behalen van een Verklaring van Deelname als een Knowledge Certificaat wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving.

Direct contact

Doelgroep Veilig Verplaatsen van Lasten

Deze training is bedoeld voor personen die regelmatig of incidenteel lasten verplaatsen met een hal- of bovenloopkraan in de industrie, bouw of logistiek. Er zijn 2 verschillende trainingen:

 • 1-daagse Hercertificering is geschikt voor personen die eerder een certificaat hebben behaald.
 • 2-daagse Basistraining is geschikt voor personen die geen of weinig ervaring hebben met het Verplaatsen van lasten.

Ingangseisen Veilig Verplaatsen van Lasten

De minimumleeftijd om zelfstandig lasten te verplaatsen is 18 jaar. Het behalen van een Verklaring van Deelname of Knowledge Certificaat is mogelijk vanaf 16 jaar. Medewerkers tot 18 jaar mogen onder toezicht lasten verplaatsen.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de praktische instructie zijn:

 • Inspectie van de hijsgereedschappen
 • Het selecteren van materialen en middelen
 • Het veiligstellen van de transportweg
 • Communiceren met collega’s
 • Het aanslaan, plaatsen en verplaatsen van een last met hijsgereedschap

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de theoretische instructie zijn:

 • Arbowet en Veiligheid
 • Vakjargon
 • Hijsbanden
 • Staalkabels
 • Kettingen en kettingwerk
 • Speciaal hijsgereedschap
 • Takels
 • Algemene eisen aan hijs- en hefmiddelen

Resultaat Veilig Verplaatsen van Lasten

Wanneer de deelnemer voldoende beoordeeld wordt of de examens met voldoende resultaat heeft
afgelegd, heeft de deelnemer:

 • Kennis en begrip van diverse basisbegrippen omtrent het Verplaatsen van Lasten
 • Kennis van de wet- en regelgeving omtrent het Verplaatsen van Lasten
 • Kennis en begrip van veiligheidsvoorschriften en kan deze toepassen
 • Kennis van de vaktechnische begrippen en kan deze toepassen
 • Kennis van positie en begeleiding van de last

Bij voldoende beoordeling door de instructeur behaalt de deelnemer een Verklaring van Deelname voor het Verplaatsen van Lasten. Bij voldoende examenresultaat behaalt de deelnemer een Knowledge Certificaat voor het Verplaatsen van Lasten. Zowel de Verklaring van Deelname als een Knowledge Certificaat zijn 5 jaar geldig.

Direct contact Terug naar opleidingengids

MENU