Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers

B-VCA Certificering

Informatie Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers B-VCA

Het doel van de training Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers is het veilig werken te bevorderen en het aantal ongevallen te verminderen. De training wordt afgesloten met een theoretisch examen afgenomen door een gecertificeerd examinator. Na het behalen van een B-VCA Certificaat wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving. Sommige bedrijven geven aan in hun bedrijfsvoorschriften dat er een VCA verplichting geldt op het bedrijfsterrein.

Direct contact

Doelgroep Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers B-VCA

Deze training is bedoeld voor personen die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Er zijn 3 verschillende trainingen:

 • 1-daagse Hercertificering B-VCA is geschikt voor personen die eerder een basiscertificaat hebben behaald.
 • 2-daagse Basistraining is geschikt voor personen die nog geen of weinig kennis hebben van het B-VCA.
 • 5-daagse Basistraining B-VCA is geschikt voor personen die nog geen enkele kennis hebben van het B-VCA, waarbij ingeschat wordt dat er meer tijd nodig is om de benodigde theoretische kennis aan te leren.

Is uw organisatie aangesloten bij Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer (SOOB)? Dan is het mogelijk om voor een B-VCA training SOOB-subsidie aan te vragen, mits er geen eerdere subsidieaanvraag is gedaan voor deze deelnemer.

Ingangseisen Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers B-VCA

De kandidaat dient ten minste 16 jaar oud te zijn. Verder dient de deelnemer in het bezit te zijn van een:

 • Geldig legitimatiebewijs

Bij een Incompany examen dient de locatie te voldoen aan de SOG-VCA eisen.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de theoretische instructie zijn:

 • Wettelijke eisen
 • Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden
 • Uitvoeren van werkzaamheden
 • Beheersen van specifieke gevaren
 • Beheersen van incidenten en noodsituaties

Resultaat Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers B-VCA

Na het met voldoende resultaat afleggen van de examen heeft de deelnemer:

 • Kennis van de wet- en regelgeving
 • Kennis van veiligheidsvoorschriften

Bij voldoende examenresultaat behaalt de deelnemer een B-VCA Certificaat, welke 10 jaar geldig is.

Direct contact Terug naar opleidingengids

MENU