Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers

VOL-VCA Certificering

Informatie Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers VOL-VCA

Het doel van de training is het veilig werken te bevorderen en het aantal ongevallen te verminderen. De training wordt afgesloten met een theoretisch examen afgenomen door een gecertificeerd examinator. Na het behalen van een VOL-VCA Certificaat wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving. Sommige bedrijven geven aan in hun bedrijfsvoorschriften dat er een VCA verplichting geldt op het bedrijfsterrein. Is de deelnemer operationeel leidinggevende binnen een bedrijf met een VCA-verplichting, dan dient de deelnemer in het bezit te zijn van een VOL-VCA Certificaat.

Direct contact

Doelgroep Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers VOL-VCA

Deze training is bedoeld voor personen die leidinggeven op bedrijfsterreinen met een verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Er zijn 2 verschillende trainingen:

 • 1-daagse Hercertificering VOL-VCA is geschikt voor personen die eerder een basiscertificaat hebben behaald.
 • 2-daagse Basistraining is geschikt voor personen die nog geen of weinig kennis hebben van het VOL-VCA.

Ingangseisen Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers VOL-VCA

De kandidaat dient ten minste 16 jaar oud te zijn. Verder dient de deelnemer in het bezit te zijn van een:

 • Geldig legitimatiebewijs

Bij een Incompany examen dient de locatie te voldoen aan de SOG-VCA eisen.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de theoretische instructie zijn:

 • Wettelijke eisen
 • Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden
 • Uitvoeren van werkzaamheden
 • Beheersen van specifieke gevaren
 • Beheersen van incidenten en noodsituaties
 • Veilig werken en rekening houden met het milieu en de eigen gezondheid en de gezondheid van medewerkers waaraan de deelnemer leiding geeft

Resultaat Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers VOL-VCA

Na het met voldoende resultaat afleggen van de examen heeft de deelnemer:

 • Kennis van de wet- en regelgeving
 • Kennis van veiligheidsvoorschriften

Bij voldoende examenresultaat behaalt de deelnemer een VOL-VCA Certificaat, welke 10 jaar geldig is.

Direct contact Terug naar opleidingengids

MENU