Veiligheid in balans bottom-up en top-down

Informatie Veiligheid in balans bottom-up en top-down

Ongevallen met heftrucks zorgen jaarlijks gemiddeld voor zo’n 7 doden en 1700 gewonden. Naast menselijk leed veroorzaken ongevallen ook productiviteitsverlies en economische schade. Om de veiligheid in het magazijn te bevorderen, hebben organisaties doorgaans al veel technische preventiemaatregelen ingezet en organisatorische verbeteringen doorgevoerd. Ondanks al deze maatregelen blijft onveilig gedrag de oorzaak in 80% van alle ongevallen.

Om veiligheid in de organisatie te integreren, voert The Knowledge al jaren The Orange Badge. Dit veiligheidsprogramma zorgt voor structureel grip op de macht der gewoonte binnen de organisatie en streeft naar nul ongevallen met verzuim.

Onderdeel van het uitgebreide veiligheidsprogramma The Orange Badge, is het doorvoeren van de mentaliteit: Veiligheid op nummer 1 binnen uw gehele organisatie. Om de veiligheid op nummer 1 te krijgen en te houden is het van belang dat dit zowel bottum-up als top-down wordt doorgevoerd.

Direct contact

Doelgroep Veiligheid in balans bottom-up en top-down

Organisaties die veiligheid op nummer 1 willen hebben of houden.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn:

  • Diepte-interviews met 2 personen van het management en/of directie en met 2 personen ‘van de werkvloer’ over de wens om veiligheid op nummer 1 te krijgen
  • Talent Motivatie Analyse bij alle betrokken werknemers om de talenten, drijfveren en te ontwikkelen competenties duidelijk in beeld te krijgen
  • Na afname van de Talent Motivatie Analyse worden per team twee teamsessies gewijd aan de eerste stappen richting het nemen van de eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid
  • Het dagelijks starten met een werkbespreking, immers iedere dag start met veiligheid
  • Eindpresentatie en uitreiking van het adviesrapport

Resultaat Veiligheid in balans bottom-up en top-down

Er is draagvlak gecreëerd om veiligheid binnen uw gehele organisatie op nummer 1 te krijgen en te houden.

Direct contact Terug naar opleidingengids

MENU