The Orange Badge

Structureel grip op de macht der gewoonte

Vrijblijvend adviesgesprek
Ongevallen op de werkvloer, ze komen helaas nog regelmatig voor. De gevolgen kunnen groot zijn, in het ergste geval kunnen onveilige situaties tot dodelijke ongevallen leiden. Zo vinden er per jaar gemiddeld 7 dodelijke ongevallen met een heftruck plaats. Ook wanneer er geen dodelijk ongeval plaatsvindt kunnen onveilige situaties op de werkvloer nadelige gevolgen hebben, waaronder schades aan producten, een verhoging van de kosten en lagere productiviteit.

The Knowledge kan je helpen om je werkplek veiliger te maken. Dit doen we door middel van The Orange Badge. Samen gaan we op weg naar 0 ongevallen met verzuim, door op een vermindering van het aantal procesafwijkingen aan te sturen. We pakken de basis aan. Met alle positieve gevolgen van dien; schadereductie, kostenbesparing en hoge productiviteit. Bekijk hieronder de 5 stappen van The Orange Badge.

5 stappen van The Orange Badge

De eerste stap van The Orange Badge bestaat uit twee nulmetingen:
  • Interne nulmeting; deze laat zien wat u en uw werknemers goed dan wel fout vinden gaan.
  • Externe nulmeting; deze laat zien wat de externe specialisten van The Knowledge goed dan wel fout vinden gaan.
Er vindt een gesprek tussen opdrachtgever en The Knowledge plaats over de uitkomst van beide nulmetingen. De uitkomst van dit gesprek is de eerste bestemming. De route naar deze bestemming wordt door the Knowledge uitgestippeld en teruggekoppeld.
De bestemming wordt voorgelegd aan alle werknemers. Door de supervisors en de rest van de werknemers te vragen hoe de route en bestemming volgens hen het best te bereiken zijn creëren we draagvlak en bewustwording. Nu is iedereen ingestapt. Iedereen weet de route, alle neuzen staan richting bestemming.
  • De ontwikkelbare competenties van de supervisors worden onder de loep genomen
  • Korte termijn doelstellingen worden geëvalueerd
  • Een workshop voor alle medewerkers wordt opgezet
  • Het verandertraject wordt vastgesteld.
De eerste bestemming is behaald; The Orange Badge is binnen. Om het resultaat vast te houden en ook de bestemmingen die verder weg liggen te bereiken komt The Knowledge jaarlijks bij je terug.

Vrijblijvend adviesgesprek over veiligheid

Wil je weten hoe je de veiligheid bij jouw bedrijf kunt verbeteren? Wij gaan er graag met je over in gesprek


[recaptcha]

MENU