fbpx

Talent Motivatie Analyse

TMA informatiegids 2018

Wat is een TMA-analyse?

De methode van de Talenten Motivatie Analyse (TMA) is een psychologisch en psychometrisch systeem dat uitgaat van een persoonlijke blauwdruk.

Het is gebaseerd op bekende psychologische theorieën waaronder de Big Five persoonlijkheidstheorie. Binnen de Talenten Motivatie Analyse methode onderscheiden we drie invloedsfactoren die het gedrag van mensen beïnvloeden:

  • De talenten en drijfveren van een persoon
  • De competenties en capaciteiten van een persoon
  • De omgeving waar een persoon zich in bevindt 

TMA-analyse TKOm daadwerkelijk te selecteren, ontwikkelen of beoordelen op gedrag nemen we alle drie deze invloedsfactoren mee.

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij de ware aard ligt.

De TMA maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse te maken en wordt toegepast voor selectie-, ontwikkeling-, mobiliteit-, beroepskeuze- en re-integratievraagstukken.

De analyse bestaat uit 22 drijfveren en 44 talenten welke in kaart worden gebracht. Ook wordt inzicht gegeven in de ontwikkelbaarheid van competenties.

De vragenlijst voor de werknemer bestaat uit stellingen en gedrag items waaruit hij/zij dient te kiezen welke het beste past. Op genuanceerde wijze worden zo de drijfveren van de werknemer ontrafelt. De uitkomsten van de talentanalyse worden systematisch met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd.

De werknemer ontvangt een genuanceerde kandidaat-rapportage welke positief talent- en ontwikkelgericht is geformuleerd en u niet veroordeelt. Hierdoor worden de uitkomsten meestal herkend en geaccepteerd door de werknemer.

» Wat zijn de invloedsfactoren van een Talent Motivatie Analyse (TMA)?

» Wat zijn de instrumenten van een Talent Motivatie Analyse (TMA)?

» Is er een Talent Motivatie Analyse (TMA) voor teams?

» Wat is de tijdsplanning voor een Talent Motivatie Analyse (TMA)?

» Wat zijn de kosten van een Talent Motivatie Analyse (TMA)?

 

 

Slide Voor een veilig en efficiënte bedrijfsvoering Slide Ontdek het pakket van diensten voor een veilige en efficiënte bedrijfsvoering
MENU