Wat zijn de instrumenten van een Talent Motivatie Analyse (TMA)?

Per invloedsfactor binnen de TMA-methode zijn er analyses en instrumenten beschikbaar om de competenties, capaciteiten, drijfveren en talenten in kaart te brengen dan wel te matchen met de omgeving, functies en rollen. Hieronder staat een overzicht per invloedsfactor welke soort instrumenten kunnen worden ingezet.

Invloedsfactor: Talenten

Instrumenten:

  • Talent Motivatie Analyse
  • Beroepssectoren- en activiteiteninteresse analyse

Invloedsfactor: Competenties en capaciteiten

Instrumenten:

  • Capaciteitsanalyses
  • 90° of 360° feedback competentie analyse

Invloedfactor: Omgeving

Instrumenten:

  • Competentiematch
  • Talentmatch
  • TMA-jobfinder

Direct contact Terug naar de TMA informatiegids

MENU