Is het hebben van een heftruckcertificaat verplicht? Als je medewerkers regelmatig met een heftruck werken, zul je je dit wellicht afvragen. Hieronder zie je waarom het hebben van een heftruckcertificaat erg belangrijk is.

Wat zegt de Arbowetgeving?

De Arbowetgeving in Nederland vertelt ons dat deskundigheid is vereist om interne transportmiddelen, waaronder de heftruck, te mogen besturen. Deze deskundigheid dien je aan te kunnen tonen door een bewijs van instructie, oftewel: een heftruckcertificaat. Een bewijs van deelname is niet altijd voldoende omdat hier geen toetsingsmoment aan verbonden is. Alleen een heftruckcertificaat of heftruckdiploma geeft aan dat een toetsing heeft plaats gevonden en de cursist heeft voldaan aan vooraf vastgestelde exameneisen. Deze aantoonbare instructie mag niet ouder dan 5 jaar zijn, ongeacht wat op het certificaat zelf vermeld staat.

Voor de diverse interne transportmiddelen dient een aparte instructie met toetsingsmoment plaats te vinden. Het behalen van een heftruckcertificaat betekent dus dat je alleen een heftruck mag besturen.

Wat zegt de verzekeraar?

De verzekeraar wil dat je als werkgever voldoet aan de Arbowetgeving. Naast de aantoonbare instructie staat in de Arbowet dat een werkgever zijn werknemers een veilige werkplek moet geven. De verzekeraar stelt dit vaak als voorwaarde in de polis. Indien de heftruckchauffeur geen aantoonbare instructie heeft gehad en niet in een veilige omgeving werkt, dan wordt in principe de werkgever aansprakelijk gesteld bij schades en ongevallen.

Wat zegt de werkgever?

Veel werkgevers volgen de Arbowetgeving goed op. Steeds meer organisatie vragen om de frequentie van 5 jaar per certificaat op te hogen naar eens per jaar of per twee jaar. Werkgevers volgen dus niet alleen strikt de Arbowetgeving op, maar gaan hier verder in om de veiligheid op nummer 1 te krijgen.

De werkgever mag de instructie zelf verzorgen

De instructie mag door de werkgever zelf worden gegeven. Daarbij geldt wel dat degene die de opleiding geeft, zijn deskundigheid moet kunnen aantonen (in het bezit moet zijn van een geldig heftruckcertificaat). Ook moet de werkgever het registreren wanneer de opleiding heeft plaatsgevonden, aan wie en door wie de opleiding is gegeven en uit welke onderdelen deze opleiding bestond. De instructie kan door de werkgever zelf vaak niet getoetst worden. Dus is het niet goed aantoonbaar dat de ontvanger van de instructie alles goed begrepen heeft. In geval van schade of een ongeval kan dit tot discussie leiden.

Selecteer de juiste opleider

Een erkende opleider is de basis voor het creëren van een veilige werkomgeving. Dus neem niet zomaar de goedkoopste, maar ga na hoe de opleiding in elkaar zit. Laat je daarbij goed informeren over de diverse examens en erkenningen. Een ongeval kan al snel herleid worden naar onvoldoende instructie en dus naar de verantwoordelijke werkgever.

Heftruckopleiding volgen

Een medewerker wordt aantoonbaar deskundig als hij een heftruckopleiding volgt. Maar hij moet zijn kennis en vaardigheden ook actueel houden. Dit kan door middel van een hercertificering. Het volgen van een heftruck opleiding bij een opleider betekent dat de cursist er zeker van is dat hij de juiste instructie en kennis krijgt om veilig met een heftruck te kunnen werken. Het heftruckcertificaat bewijst dit.

The Knowledge